Czy opłaca się brać kredyt konsolidacyjny?

Czy opłaca się brać kredyt konsolidacyjny? Konsolidacja kredytowa polega na spłaceniu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek nowym kredytem. Podstawową korzyścią z tak przeprowadzonej operacji jest możliwość poprawy płynności finansowej dzięki wydłużeniu okresu kredytowania, co powoduje zmniejszenie nowej miesięcznej raty kapitałowo-odsetkowej.

czy opłaca się brać kredyt konsolidacyjny

Kredyt konsolidacyjny jest kredytem celowym przeznaczanym wyłączenie na spłatę „starych” kredytów i pożyczek zaciągniętych w różnych bankach. Konsolidacja kredytowa może przynieść kredytobiorcy znaczne korzyści, począwszy od zredukowanie liczby zobowiązań, aż po wnioskowanie o dodatkową gotówkę.

Przy wyborze najlepszej oferty konsolidacyjnej należy przede wszystkim:

 • określić cel konsolidacji: 1. poprawa płynności finansowej, 2. zwiększenie zdolności kredytowej, 3. oszczędności na spłacie kredytu,
 • zadecydować jakie produkty kredytowe mają zostać spłacone,
 • oszacować wysokość kredytu konsolidacyjnego i wysokość nowej raty,
 • zapoznać się z ofertami i porównać je z uwzględnieniem kosztów całkowitych.

Co oznacza kredyt konsolidacyjny

Z pojęciem kredytu konsolidacyjnego w bankowości zetknąć można się bardzo często. Nie jest to kredyt nowy, ponieważ w ofercie banków znajduje się już od kilkunastu lat. O konsolidacji mówi się potocznie, jako o połączeniu co najmniej dwóch kredytów (pożyczek) bankowych w jeden nowy kredyt.

Co ciekawe, zobowiązania do skonsolidowania mogą być spłacane w różnych bankach, w różnych wysokościach i bez względu czy do spłaty zostało 6 miesięcy czy 6 lat.

W ramach kredytu konsolidacyjnego banki umożliwiają połączyć różne zobowiązania. Oczywiście, że to banki same decydują, jakie zobowiązania można spłacić, ale najczęściej są to kredyty i pożyczki:

 • gotówkowe,
 • samochodowe,
 • ratalne,
 • hipoteczne

oraz dodatkowo:

 • kredyty na koncie osobistym,
 • karty kredytowe.

Banki również ustalają szczegóły konsolidacji z uwzględnieniem oceny zdolności i wiarygodności kredytowej klienta, jednocześnie same ustalają:

 • wysokość kredytu,
 • okres kredytowania,
 • minimalną i maksymalną kwotę kredytu,
 • dodatkowe zabezpieczenia spłaty,
 • możliwości uzyskania w ramach kredytu konsolidacyjnego pożyczki gotówkowej (tzw. dodatkowej gotówki), którą można spożytkować na dowolny cel.

Rodzaje kredytów konsolidacyjnych

W ofertach banków, podobnie jak to ma miejsce w przypadku kredytów gotówkowych, można znaleźć oferty standardowe oraz internetowe. Jednak najważniejszy podział sprowadza się do wymaganego zabezpieczenia, dlatego wyróżniamy kredyty:

 • gotówkowe konsolidacyjne – najbardziej popularne, z reguły bez dodatkowych zabezpieczeń,
 • hipoteczne konsolidacyjne – z zabezpieczeniem.

W przypadku kredytów konsolidacyjnych hipotecznych zostaje ustanowione zabezpieczenie spłaty kredytu w postaci wpisu hipoteki do księgi wieczystej nieruchomości. Kredyt taki może być udzielony na kwotę przekraczającą 200 tys. zł i okres kredytowania 10 lat (maksimum dla kredytów i pożyczek gotówkowych).

W ramach konsolidacji hipotecznej można połączyć również kredyt hipoteczny (mieszkaniowy) zaciągnięty w dowolnym banku łącznie z pozostałymi kredytami i pożyczkami. Taki kredyt będzie jest tańszy niż kredyt gotówkowy konsolidacyjny, ale należy pamiętać, że wystąpią również opłaty pozabankowe, np. wycena nieruchomości, opłaty notarialne.

Kredyty konsolidacyjne hipoteczne udzielane są najczęściej w wysokości nie przekraczającej 80% aktualnej wyceny nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie spłaty kredytu.

Prawne zabezpieczenie spłaty kredytu hipotecznego

 • hipoteka ustanowiona na nieruchomości, użytkowaniu wieczystym bądź innym prawie do nieruchomości, które jest przedmiotem zabezpieczenia kredytu,
 • cesja praw z umowy ubezpieczenia nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie spłaty kredytu,
 • weksel in blanco wraz z wypełnioną deklaracją wekslową.

Zabezpieczeniem kredytu na okres przejściowy może być:

 • ubezpieczenie kredytu,
 • zastaw rejestrowy,
 • poręczenie przez osoby fizyczne,
 • inne zaakceptowane przez bank.

Kiedy wziąć kredyt konsolidacyjny?

Przypomnijmy, możliwość zaciągnięcia kredytu konsolidacyjnego należy rozważyć w sytuacji, kiedy:

 • Zależy Tobie na poprawie płynności finansowej: zmniejszenie wydatków bez konieczności zwiększania dochodów. Jeżeli bierzesz pod uwagę, że w przeciągu kilku miesięcy pogorszy się Twoja sytuacja finansowa i być może wystąpią trudności w terminowym regulowaniu rat.
 • Konieczne jest uporządkowanie zobowiązań. Obawiasz się, że z powodu dużej liczby regulowanych zobowiązań, przeoczysz datę wymaganej płatności. Zamiast kilku rat płaconych w różnych terminach i w różnych bankach, do regulowania będzie jedna rata w jednym banku.
 • Chcesz zwiększyć zdolność kredytową. Skonsolidowanie zadłużeń i wydłużenie spłaty, zwiększa zdolność kredytową i pozwala uzyskać dodatkową pożyczkę gotówkową na takich samych warunkach, co kredyt konsolidacyjny.
 • Szukasz oszczędności na kredycie. Być może nowy kredyt zostanie udzielony na znacznie lepszych warunkach, a przy zmniejszonym czasie spłaty (i przy większej racie kredytowej) koszt kredytowy będzie mniejszy niż spłacając zobowiązania osobno (temat był poruszany w artykule: Gdzie dostanę kredyt konsolidacyjny? Czy kredyt konsolidacyjny jest opłacalny.)

Pamiętać należy, że przy założeniu, że okres spłaty kredytu będzie dłuższy od dotychczasowego, a więc zależy nam na obniżeniu raty kredytowej, to należy liczyć się, że zwiększy się ogólny koszt kredytu. Tym samym wysokość zadłużenia wzrośnie w stosunku do tego, jaki był przed konsolidacją.

Ocena korzyści związanych z konsolidacją jest sprawą indywidualną. Nie tylko musi być podjęta z uwzględnieniem potrzeb i możliwości, ale również po uprzednim porównaniu kredytów w bankach.

Kto może ubiegać się o konsolidację i kredyt konsolidacyjny?

Ocena wniosku kredytowego odbywa się w podobny sposób, jak w przypadku pozostałych kredytów i sprowadza się do sprawdzenia zdolności kredytowej i wiarygodności kredytowej w BIK. Osoby z odpowiednią zdolnością, ale z negatywną historią kredytową nie mają szans na zaciągnięcie (jakiegokolwiek) kredytu w banku.

Jeżeli jesteś zainteresowany przeprowadzeniem konsolidacji, skorzystaj z listy banków powyżej. Wyślij wniosek kontaktowy do banku, a doradca przedzwoni do Ciebie. Z pewnością będziesz musiał przygotować dokumenty potwierdzające zatrudnienie i wysokość osiąganych dochodów. Dodatkowo przygotuj umowy kredytów, które chcesz spłacić. Wszystkie niezbędne informacje dotyczące kredytu i sposobu przeprowadzenie konsolidacji, uzyskasz kontaktując się z bankiem.

Serwis korzysta z plików cookies. Korzystając z serwisu zgadzasz się na ich wykorzystanie. Nie gromadzi, nie przetwarza danych osobowych. Więcej
ok