Czy można poprawić zdolność kredytową?

2023-04-08 – ostatnia aktualizacja

Czy można poprawić zdolność kredytową, aby uzyskać większy kredyt? Można. Ponieważ zdolność kredytowa wyznacza maksymalną kwotę kredytu, jaką bank może udzielić kredytobiorcy, to warto krótko przyjrzeć się podstawowym czynnikom, które wpływają w zasadniczy sposób na jej wysokość.

czy można poprawić zdolność kredytową

Przy wyliczaniu zdolności kredytową branych jest bardzo dużo czynników, ale dwa są w szczególności ważne. Dowiedz się, jak sprawdzić zdolność kredytową, aby nie tylko ją poprawić, ale i uzyskać większy kredyt i to na zdecydowanie lepszych warunkach.

W procesie ubiegania się o jakikolwiek kredyt, zbadanie zdolności kredytowej jest warunkiem koniecznym i wymaganym przez prawo. Pracownik banku przeanalizuje Twój wniosek i oceni, czy będziesz w stanie płacić raty w ustalonej wysokości i zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Czy można samodzielnie wyliczyć zdolność kredytową? Tak mogą sugerować niektóre strony internetowe, na których znajdują się różne kalkulatory zdolności kredytowej. Tyle, że one jej nie wyliczają, tylko ją szacują. Opierają się na prostych zasadach: wystarczy podać uzyskiwane dochody i miesięczne wydatki i gotowe. Można zatem składać wniosek do banku…

No, niekoniecznie… Wszelkiego rodzaju kalkulatory zdolności kredytowej (jak i rat kredytowych) mogą oszacować tylko jej wysokość – jedyne rzetelne wyliczenia otrzymasz w banku, w którym składasz wniosek kredytowy. Nie tylko, że wniosek jest rozpatrywany indywidualnie, ale banki przyjmują nieco inne koszty utrzymania w części wydatkowej oraz stosuj własne algorytmy obliczeniowe, co przekłada się będzie na wyliczenia zdolności kredytowej i maksymalnej kwoty kredytu możliwą do uzyskania.

Jeżeli korzystasz z kalkulatorów rat kredytowych, to narzędzia takie obliczają jedynie prognozowaną wysokość rat. Dokładną jej wysokość może podać bank i to dopiero po uwzględnieniu zdolności kredytowej oraz wiarygodności kredytowe.

Sprawdzenie zdolności kredytowej. Jakie są podstawowe czynniki?

Czynników, które brane są pod uwagę przy jej wyliczaniu jest bardzo dużo, a z których można wymienić:

 • wysokość uzyskiwanych dochodów i posiadany majątek,
 • forma zatrudnienia (umowa o pracę, umowy cywilno-prawne, działalność gospodarcza),
 • czas zatrudnienia u pracodawcy,
 • miesięczne wydatki na utrzymanie,
 • liczbę osób w gospodarstwie domowym,
 • spłacane kredyty i pożyczki, limity kredytowe i karty kredytowe (do wysokości przyznanego limitu), pozostałe zobowiązania (np. alimenty).
Czy można ubiegać się o kredyt w banku pracujące na umowę zlecenie lub umowę o dzieło? Większość banków akceptuje te źródła dochodów. Oczywiście stawiać mogą różne warunki, np. dochód z ich tytułu uzyskiwany musi być od co najmniej 12 miesięcy.

W jaki sposób można zwiększyć swoją zdolność kredytową?

Istnieje kilka sposobów na to, aby poprawić, a jednocześnie zwiększyć swoją zdolność kredytową:

 • wystąpić o kredyt ze współkredytobiorcą, który uzyskuje większe dochody,
 • wystąpić o kredyt z pracującym małżonkiem, w sytuacji, kiedy pomiędzy małżonkami zawarta jest intercyza,
 • wydłużyć okres kredytowania, co spowoduje zmniejszenie rat kredytowych, a w rezultacie skutkować będzie wyższą zdolnością kredytową,
 • wybierając kredyt zdecydować się na raty stałe,
 • jeżeli spłacasz inne kredyty, możesz złożyć wniosek o ich skonsolidowanie – wydłużenie czasu spłaty nowego kredytu pozwala obniżyć ratę kredytu i umożliwia wnioskowanie o w ramach kredytu konsolidacyjnego o dodatkową gotówkę,
 • spłacić karty i limity kredytowych, a następnie zamknąć te produkty kredytowe,
 • jeżeli otrzymujesz premie kwartalne lub roczne, możesz je wskazać w zaświadczeniu o źródle i wysokości miesięcznych dochodów,
 • w dodatkowy sposób zabezpieczyć spłatę kredytu.
W procesie analizy kredytowej, bank sprawdza zdolność kredytową oraz historię kredytową w BIK. Pomimo, że informacje z bazy BIK nie wpływają bezpośrednio na zdolność kredytową, to jednak decydują o tym, czy otrzymasz kredyt w wysokości, o którą wnioskujesz.

Jak widać zdolność kredytowa zależy od wielu czynników i w każdym momencie można ją poprawić. Pamiętaj o tym, aby przy jej wyliczeniach nie sugerować się wynikami otrzymanymi z kalkulatorów na stronach internetowych, tylko należy skontaktować się tym bankiem, w którym chcesz złożyć wniosek. Jest to najprostszy sposób, a jednocześnie najlepszy, aby dokładnie sprawdzić swoją zdolność kredytową.


DODATEK

Rekomendacja T, a ocena zdolności kredytowej

W Rekomendacji T określono – uznawany za bezpieczny – poziom obciążenia dochodów konsumenta spłatą zobowiązań kredytowych. Maksymalny poziom relacji wydatków związanych z obsługą zobowiązań kredytowych do średnich dochodów netto (tzw. wskaźnik DtI) osiąganych przez osoby zobowiązane do spłaty zadłużenia nie powinien być wyższy niż:

 • 50% dla osób o dochodach netto nie przekraczających poziomu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce netto,
 • 65% dla osób o dochodach netto przekraczających poziom przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce netto.

Według danych GUS 1 w lutym 2022 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wynosiło 6 220,04 zł.

W Rekomendacji T przedstawiono również:

 • elementy oceny zdolności kredytowej,
 • wymogi w zakresie parametrów modeli oceny zdolności kredytowej,
 • określono kogo powinien obejmować zakres oceny zdolności i wiarygodności kredytowej,
 • wymogi dla dokumentów dostarczanych przez klientów,
 • wymagania w zakresie niezbędnej dla oceny zdolności kredytowej informacji.

Został podkreślony obowiązek korzystania z baz danych o zobowiązaniach klientów. Rekomendacja T zakłada również monitorowanie wiarygodności kredytowej klienta przez cały okres obowiązywania umowy.

1 https://stat.gov.pl

4 komentarze do “Czy można poprawić zdolność kredytową?”

 1. Najważniejsze to: zwiększyć dochody lub zmniejszyć zobowiązania kredytowe. Można również poszukać współkredytobiorcę o większych dochodach lub wydłużyć czas kredytowania.

 2. Ostatnio, ponieważ zdecydowaliśmy się z mężem ubiegać się o kredyt hipoteczny, szukam sposobów, aby zwiększyć zdolność kredytową. I wpisując do wyszukiwarki hasło: jak poprawić zdolność kredytową, otrzymałam wyniki wyszukiwań:

  Jak zwiększyć zdolność kredytową? – 11 skutecznych sposobów!
  Zdolność kredytowa – 17 sposobów na jej poprawę.
  25 sposobów jak zwiększyć zdolność kredytową!

  Zamiast to wszystko czytać zdecydowałam się na kontakt z doradcą finansowym.

 3. Zawsze można poprawić zdolność kredytową i np. ją zwiększyć. Należy jednak pamiętać i brać pod uwagę, że analizę zdolności kredytowej, którą przeprowadza bank, dzieli się na dwie podstawowe części:

  • ilościową oraz
  • jakościową.

  I to jest ważne, jeżeli chcemy naszą zdolność kredytową poprawić.

  Analiza ilościowa to analiza sytuacji finansowej kredytobiorcy (a właściwie potencjalnego kredytobiorcy). Między innymi:

  • dochody i źródła dochodów (np. umowa o pracę, umowa zlecenie itp.),
  • miesięczne koszty utrzymania (obejmuje opłaty za gaz, prąd – media, czynsz, itp.)
  • zadłużenie, czyli spłacane aktualnie kredyty i pożyczki, limity na kartach kredytowych i w ROR-ach, a nawet poręczone kredyty.

  I w tym powyższym zakresie, można zdecydowanie poprawić zdolność kredytową i zwiększyć nadwyżkę finansową, która posłuży do spłaty nowego zobowiązania.

  Analiza jakościowa obejmuje analizę m.in:

  • wieku,
  • stanu cywilnego,
  • liczby osób, które są na jego utrzymaniu,
  • status mieszkaniowy,
  • status majątkowy,
  • wykształcenie,
  • staż pracy.

  Historia kredytowa nie wpływa na wysokość zdolności kredytowej, ale bank oczywiście pobiera raport z BIK, aby potwierdzić czy posiadamy zobowiązania kredytowe i jak radziliśmy sobie ze spłacaniem wcześniejszych kredytów lub pożyczek.

  Warto pamiętać, że jeżeli mamy w planach wzięcie kredytu lub pożyczki, to warto z wyprzedzeniem sprawdzić samodzielnie swoją historię w BIK-u. Pobranie raportu w podstawowej wersji raz na kilka miesięcy (chyba na pół roku) jest darmowe.

 4. Nie wiem czy ja mam już jakąkolwiek zdolność kredytową po tych wszystkich podwyżkach jakie mają miejsce. Ledwo wiążę koniec z końcem. Jeszcze trochę wrosną ceny, to będę szukać nie kredytu, a dodatkowej pracy.

Możliwość komentowania została wyłączona.

Serwis korzysta z plików cookies. Korzystając z serwisu zgadzasz się na ich wykorzystanie. Nie gromadzi, nie przetwarza danych osobowych. Więcej
ok