Czy można połączyć kredyty gotówkowe?

Redakcja: Marek Kamiński. 2024-06-08 – ostatnia aktualizacja. Wiarygodne źródło informacji Artykuły w serwisie KredytyPorownywarka.pl są starannie opracowywane przez doświadczonych autorów, bazując na wiarygodnych źródłach. Wykorzystujemy dane z renomowanych raportów branżowych, analiz rynkowych oraz opinii ekspertów finansowych. Nasze publikacje mają charakter informacyjny i edukacyjny, nie są poradami inwestycyjnymi ani rekomendacjami finansowymi. Dążymy do dostarczania czytelnikom rzetelnej wiedzy, pomagającej w podejmowaniu świadomych decyzji finansowych..

Czy można połączyć kredyty gotówkowe i pożyczki gotówkowe? Można, i to nie dwa kredyty, ale i kilka. Co więcej, nie tylko kredyty gotówkowe podlegają konsolidacji, bo rzecz jest właśnie o konsolidacji kredytów.
czy można połączyć kredyty gotówkowe
Czy można połączyć kredyty gotówkowe? Źródło: kredytyporownywarka.pl


Przedłużająca się inflacja, czego skutkiem są rosnące ceny towarów i usług, raty kredytów z oprocentowaniem zmiennym, sprawiają, że sytuacja finansowa wielu kredytobiorców uległa znacznemu pogorszeniu.

Wydatki domowe pochłaniają coraz większą część wynagrodzenia, a dochody się nie zwiększają. Wielu kredytobiorców musi rozdzielić środki z domowego budżetu na opłaty i rachunki związane z utrzymaniem gospodarstwa domowego, podstawową konsumpcją i jeszcze dochodzą raty kredytowe.

Jeżeli spłacasz raty co najmniej dwóch kredytów gotówkowych z oprocentowaniem zmiennym, to z pewnością zauważyłeś, że ich wysokość się zmieniła na przestrzeni kilku miesięcy. Co zrobić? Czy można połączyć kredyty gotówkowe? Można to z robić z kredytem konsolidacyjnym.

Jak połączyć kredyty gotówkowe w jeden kredyt

Kredyt konsolidacyjny, jako kredyt celowy – przeznaczony tylko na spłatę aktualnych zobowiązań kredytowych i pożyczkowych zaciągniętych w bankach – pomaga uporządkować sytuację finansową.

Zamiast kilku kredytów gotówkowych, które mogą być regulowane w różnych bankach, konsolidacja umożliwia zredukowanie ich do jednego kredytu. I zamiast dwóch, trzech lub więcej rat kredytowych, jest do płacenia tylko jedna. W jednym banku.

Co w ten sposób uzyskujemy? Po pierwsze uporządkowania sytuacji kredytowej w naszych finansach. Mniej terminów płatności na głowie, tym lepiej, bo minimalizujemy ryzyko, że którąś z rat przeoczymy. Ważniejsze jest jednak to, że nowa rata kredytowa może być mniejsza od sumy rat, które płaciliśmy poprzednio, tych kredytów, które skonsolidowaliśmy.

Dlaczego w konsolidacji i biorąc kredyt konsolidacyjny otrzymujemy mniejszą ratę?

Powód jest banalnie prosty i ma odniesienie do każdego kredytu: rozłożenie spłaty na dłuższy czas, powoduje zmniejszenie miesięcznej raty kredytowej.

Przykładowo łączymy trzy kredyty gotówkowe (suma rat kredytowych pozostających do spłaty): 12000 zł, 4000 zł i 2500 zł. Konsolidacja jest zatem przeprowadzana na kwotę 18500 zł. I o taki właśnie kredyt wnioskujemy.

Oprocentowanie nowego kredytu wynosi 11,59% w skali roku i żadne inne koszty nie występują. Jaka będzie wysokość raty kredytowej (stałej) dla różnych okresów kredytowania? Wyliczenie poniżej:

  • 3 lata (36 miesięcy/rat) – 610,80 zł,
  • 4 lata (48 miesięcy/rat) – 483,46 zł,
  • 5 lat (60 miesięcy/rat) – 407,70 zł,
  • 6 lat (72 miesiące/rat) – 357,75 zł.

Im dłużej zatem jest spłacany kredyt, to i jak widać powyżej, rata będzie mniejsza. Jest jednak jedno „ale”. To koszt kredytu. Występują odsetki, które są wyliczane na podstawie oprocentowania nominalnego kredytu. W tym przykładzie oprocentowanie wyniosło 11,59% i to była podstawa do wyliczenia kosztu odsetkowego.

Pamiętaj! Kredyt konsolidacyjny z oprocentowaniem zmiennym, to ryzyko, że w przypadku podniesienia stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej NBP, wzrośnie oprocentowanie takich kredytów i wysokość raty. Kredyt konsolidacyjny z oprocentowaniem stałym chroni przed wahaniami stóp (ale rata się nie zmieni, jeżeli nastąpi ich obniżka).

Przykładowe wyliczenia rat i analiza kredytów konsolidacyjnych:

Każdy kredyt kosztuje. Kredyt konsolidacyjny również

Odsetki mogą być jednym kosztem zaciąganego finansowania, ale nie muszą. Jeżeli nie zapoznamy się z ofertami kredytów konsolidacyjnych i wybierzemy „pierwszy lepszy”, to trafić możemy również na prowizję kredytową i ubezpieczenie. Jednak odsetki wystąpią zawsze.

Ubezpieczenie kredytu jest powszechnie stosowanym dodatkowym zabezpieczeniem w przypadku kredytów na duże kwoty i z długim okresem kredytowania.

To właśnie koszt odsetkowy ma największy udział w całkowitym koszcie, zwłaszcza im dłużej jest kredyt spłacany.

Posługując się powyższym przykładem (kredyt 18500 zł, oprocentowanie 11,59%), w którym koszt odsetkowy jest jednocześnie kosztem całkowitym, rozkłada się on w sposób następujący:

  • 3 lata (36 miesięcy/rat) – 3 490,54 zł,
  • 4 lata (48 miesięcy/rat) – 4 706,09 zł,
  • 5 lat (60 miesięcy/rat) – 5 961,98 zł,
  • 6 lat (72 miesiące/rat) – 7 257,73 zł.

Widać zatem jasno, że dłuższy czas kredytowania, to konieczność zapłacenia większych odsetek.

Czy można połączyć kredyty gotówkowe? Czy inne kredyty również?

Czy tylko można połączyć kredyty gotówkowe? Katalog kredytów, które można łączyć, nie obejmuje tylko wyłączenie kredytów gotówkowych. Konsolidacją mogą być objęte również i inne kredyty konsumpcyjne zaciągnięte w bankach.

Kredyty gotówkowe są po prostu najpopularniejszymi produktami kredytowymi, wybieranymi przez klientów banków. Z takiego finansowania można skorzystać szybko i z dopełnieniem minimalnych formalności.

Skonsolidowane mogą być również kredyty ratalne, odnawialne, samochodowe czy zadłużenie w kartach kredytowych i niespłacane limity na rachunkach bankowych. Zwłaszcza te ostatnie warto zamknąć, kiedy zadłużenie nie jest uregulowane. Ponieważ są one wysoko oprocentowane, to i odsetki są wysokie.

Oprocentowanie nominalne limitów i kart kredytowych jest bardzo często większe od tradycyjnych pożyczek gotówkowych.

Kto może połączyć kredyty gotówkowe i inne zobowiązania bankowe w jeden kredyt?

Zdolność i wiarygodność kredytowa są najważniejsze. Banki nie udzielą kredytu konsolidacyjnego żadnemu konsumentowi, jeżeli ten nie ma odpowiedniej zdolności kredytowej oraz pozytywnej historii kredytowej w BIK. Każdy bank przed wydaniem decyzji to zweryfikuje, a jeszcze dodatkowo sprawdzi bazy wewnętrzne i zewnętrzne oraz listy dłużników.

Jeżeli chcesz skonsolidować kredyty i pożyczki bankowe, to nie ma co czekać, aż powstaną zaległości w regulowaniu rat. Będzie wówczas za późno. Należy działać szybko i zdecydowanie, ale po dokładnym przeanalizowaniu sytuacji finansowej. Być może nie ma sensu konsolidować wszystkich kredytów, a należy wybrać te najbardziej oczywiste zobowiązania.

1. Jeżeli do zapłacenia zostało kilka rat, to nie ma sensu włączać ich do konsolidacji. 2. Banki mogą również zaproponować dodatkową gotówkę w ramach kredytu (Konsolidacja plus dodatkowa gotówka). Należy rozważyć czy taka gotówkowa jest potrzebna (można z niej np. spłacić firmy pożyczkowe), zwiększa ona kwotę kredytu, koszt kredytowy i tym samym wysokość zadłużenia.

Czy kredyt konsolidacyjny to wystarczająca pomoc w poprawie stanu domowych finansów? W pewnym zakresie może pomóc, ale jedynie na skutki przekredytowania, a nie na ich źródło. Należy podjąć dodatkowe działania długoterminowe, np. ograniczenie innych wydatków, zwiększenie dochodów, aby odzyskać płynność i stabilność finansową.

Scroll to Top
Serwis korzysta z plików cookies. Korzystając z serwisu zgadzasz się na ich wykorzystanie. Nie gromadzi, nie przetwarza danych osobowych. Więcej
ok