Czy masz pojęcie o kredycie? Pojęcia kredytowe od B do Z

2022-12-16 – ostatnia aktualizacja

Kilka podstawowych pojęć kredytowych, z którymi możesz się spotkać szukając kredyty i pożyczkowe, nie tylko w bankach.

pojęcia kredytowe

BIURO INFORMACJI KREDYTOWEJ (BIK) – instytucja została utworzona na podstawie przepisów Prawa Bankowego. Jej głównym założeniem jest gromadzenie, przetwarzanie oraz udostępnianie podmiotom współpracującym z BIK informacji dotyczących historii kredytowej klientów. Z bazy BIK mogą korzystać banki, SKOK-i oraz firmy udzielające pożyczek, jak również my sami, aby sprawdzić naszą historię kredytową. W ten sposób bank sprawdzi nasze dane osobowe, historię spłacanych kredytów, zarówno tych regulowanych terminowo, jak i tych nieterminowo. Historia kredytowa ma decydujący wpływ na decyzję w sprawie udzielenia kredytu.

CAŁKOWITY KOSZT KREDYTU zawiera wszystkie koszty pobierane przez bank, jakie musimy zapłacić zaciągając kredyt. Do całkowitego kosztu kredytowego wlicza się odsetki, prowizję, marżę, ubezpieczenie oraz inne opłaty np.: opłata za rozpatrzenie wniosku.

CAŁKOWITA KWOTA DO ZAPŁATY PRZEZ KONSUMENTA – suma kwoty kredytu i kosztów kredytowych.

CAŁKOWITA KWOTA KREDYTU – to inaczej środki pieniężne „na rękę”, które bank wypłaca nam z tytułu umowy o kredyt. W przypadku kredytów gotówkowych jest to kwota wypłacona lub przelana na konto bankowe. W konsolidacji to całkowita kwota przelana na konta banków, w których „zamykamy” zobowiązania.

HIPOTECZNY KREDYT – to długoterminowy kredyt zabezpieczony hipoteką na nieruchomości. Najczęściej wykorzystywany do sfinansowania zakupu nieruchomości, np. domu lub mieszkania. W przypadku zaprzestania spłaty kredytu hipotecznego, bank może przejąć nieruchomość i sprzedać.

Zapoznaj się również z wpisem dotyczącym kredytów hipotecznych:

O co pytać w banku przy kredycie hipotecznym?
Porównywarka Kredytów Hipotecznych.

KARENCJA W SPŁACIE KREDYTU, niekiedy również zwane „wakacjami kredytowymi”. Pozwala odroczyć spłatę kredytu w razie przejściowych problemów finansowych. Polega na zawieszeniu spłaty rat kredytu (jej części kapitałowej) na określony czas. Jest to przeważnie 3-6 miesiące). Z takiej opcji możemy skorzystać w przypadku, kiedy przez określony czas terminowo regulowaliśmy raty. Plusem jest takiego rozwiązania jest mniejsza rata – tylko część odsetkowej. Minus to większa rata po zakończeniu karencji. Może się również zdarzyć, że bank pobiera opłaty za skorzystanie z takiej możliwości.

KONSOLIDACJA KREDYTÓW. Temat konsolidacji i kredytach konsolidacyjnych jest bardzo szeroko omawiany w serwisie. Przypomnijmy, że polega ona na spłacie dotychczasowych kredytów i pożyczek bankowych ze środków uzyskanych z tzw. kredytu konsolidacyjnego. Konsolidacji podlegają przeważnie kredyty i pożyczki gotówkowe, ale także kredyty ratalne czy zadłużenie na kartach kredytowych i w rachunkach ROR. Podstawowym plusem takiego rozwiązania jest „połączenie” kilku kredytów w jeden z mniejszą ratą kredytową.

Więcej na temat kredytów konsolidacyjnych przeczytasz tutaj:

Kredyt konsolidacyjny porównanie ofert banków
Jeżeli raty kredytowe są za duże. Co zrobić?

MARŻA – jest to zarobek banki z tytułu udostępnienia kapitału. Marża jest stała i w przypadku kredytów hipotecznych od jej wysokości zależy wysokość raty kredytowej (poza zmienną stopą procentową).

OPROCENTOWANIE NOMINALNE – jest to stopa procentowa, która określa koszt odsetek wynikających z wnioskowej kwoty kredytu. Oprocentowanie nominalne nie może przekroczyć 4-krotności stopy lombardowej Narodowego Banku Polskiego.

ODSETKI KREDYTOWE – wynikają bezpośrednio z oprocentowania nominalnego i jest to koszt, jaki musimy ponieść za skorzystanie przez określony czas z pożyczonych pieniędzy.

PROWIZJA jest opłatą jednorazową, pobieraną przez bank w momencie udzielenia kredytu. Najczęściej jako procent wysokości kredytu.

RATA KREDYTOWA – składa się z części kapitałowej i odsetkowej. Jest to część kwoty, najczęściej płacona miesięcznie, jaką musimy zapłacić bankowi z tytułu kredytu lub pożyczki.

RATY MALEJĄCE – wysokość zmniejsza się przez cały okres kredytowania – część odsetkowa maleje, kapitałowa pozostaje stała.

RATY RÓWNE (STAŁE, ANNUITETOWE). Wysokość raty jest stała przez cały okres spłaty kredytu. Zmienia się jedynie stosunek części kapitałowej do części odsetkowej – z każdą kolejną ratą kapitał rośnie, natomiast wysokość odsetek maleje.

Więcej na temat rat kredytowych przeczytasz tutaj:

Raty równe czy malejące poradnik.

RZECZYWISTA ROCZNA STOPA PROCENTOWA (RRSO) – całkowity koszt kredytu wyrażony procentowo w stosunku rocznym. Wskaźnik ten jest najlepszym sposobem na porównanie takich samych kredytów w różnych bankach.

STAŁA STOPA OPROCENTOWANIA KREDYTU – jej wysokość nie ulega zmianie w trakcie spłaty kredytu i jest niezależna od wysokości stóp procentowych ustalanych przez NBP.

ZMIENNA STOPA OPROCENTOWANIA KREDYTU – jej wysokość ulega zmianie w trakcie spłaty kredytu w zależności od wysokości stóp procentowych ustalanych przez NBP.

ZDOLNOŚĆ KREDYTOWA – zdolność kredytobiorcy ubiegającego się o kredyt, do spłaty kapitału wraz z odsetkami zgodnie z ustalonym harmonogramem spłat zawartym w umowie kredytowej.

Na temat zdolności kredytowej przeczytasz tutaj: Co wpływa i jak poprawić zdolność kredytową.
Serwis korzysta z plików cookies. Korzystając z serwisu zgadzasz się na ich wykorzystanie. Nie gromadzi, nie przetwarza danych osobowych. Więcej
ok