Czy konsolidacja kredytów jest opłacalna?

2023-05-25 – ostatnia aktualizacja

Czy konsolidacja kredytów jest opłacalna? Jeżeli popatrzymy na to z perspektywy domowych finansów, to bardzo często jej przeprowadzenie jest konieczne. Jednak zaciągnięcie kredytu konsolidacyjnego nie zawsze musi być opłacalne.

czy konsolidacja kredytów jest opłacalna

Przede wszystkim należy zaznaczyć, że konsolidacja powinna być w pierwszej kolejności rozpatrywana w kategorii konieczności, a nie opłacalności.

Oczywiście są sytuacje, kiedy można szukać tańszego rozwiązania i zaoszczędzenia na spłacie. O tym w dalszej części artykułu.

Po drugie, żaden kredyt konsumencki nie jest opłacalny, chyba że zostanie wykorzystany w celach inwestycyjnych.

Czy w przypadku kredytu konsolidacyjnego mamy do czynie z inwestycją? Nie, o żadnej inwestycji nie ma mowy.

Kredyt konsolidacyjny – kredyt na konkretny cel

Kredyt konsolidacyjny jest kredytem celowym. A to oznaczy tylko tyle, że można go przeznaczyć na określony cel zapisany w umowie. I na nic innego. Tym celem jest:

spłata wybranych zobowiązań kredytowych z innych banków (najczęściej) i zamknięcie aktualnych umów kredytowych.

Za pożyczony kapitał od banku, należy zapłacić cenę, którą to jest całkowity koszt kredytu. Na jego wysokość składają się przede wszystkim odsetki (oprocentowanie nominalne roczne), ale i może to być prowizja, opłaty dodatkowe oraz ubezpieczenie.

Czy z tej perspektywy opłaca się wziąć kredyt konsolidacyjny? Nie, ale jeżeli spojrzymy na tę kwestię z innej strony, a mianowicie korzyści dla domowego budżetu, to całość może wyglądać znacznie bardziej optymistycznie.

Konsolidacja kredytów, a poprawa płynności finansowej

Konsolidując zobowiązania mamy na uwadze przede wszystkim poprawę płynności finansowej osiąganej dzięki obniżeniu nowej raty kredytowej. I w zasadzie w tym przypadku pytanie czy konsolidacja kredytów jest opłacalna, schodzi na drugi plan.

Jeżeli będzie ona znacznie niższa od sumy miesięcznych rat płaconych przez konsolidacją, to konsolidacja się opłaca i ma sens. Bez konieczności zmniejszania innych wydatków lub zwiększania dochodów, zwiększyć można w ten sposób dochód rozporządzalny i poprawić bilans domowego budżetu.

Jest to zatem dobre rozwiązane dla tych osób, które obawiają się, że z powodu:

 • przekredytowania,
 • pogorszenia się warunków mikroekonomicznych,
 • obniżenia się realnych dochodów,
 • wzrostu kosztów utrzymania

nie poradzą sobie z obsługą nie tylko zadłużenia bankowego, ale i każdej innej stałej i wymaganej opłaty.

W sytuacji, kiedy następuje zachwianie stabilności domowego budżetu, pojawia się pytanie: czy w danym miesiącu uregulować np. opłaty za media czy ratę kredytową.

Jaki jest koszt zmniejszenia raty kredytowej?

Druga strona medalu jest taka, że obniżka nowej raty przy kredycie konsolidacyjnym jest możliwa tylko dzięki wydłużeniu czasu spłaty, a to oznacza wzrost całkowitego kosztu kredytu i wysokości zadłużenia.

Ostatecznie okazuje się, że kredyt konsolidacyjny, pomimo że z reguły jest tańszy niż każdy inny kredyt gotówkowy, jest droższym rozwiązaniem, niż spłata zobowiązań przed konsolidacją.

Załóżmy, że jest to kredyt konsolidacyjny na 50000 zł z oprocentowaniem rocznym nominalnym w wysokości 11,99%. Odsetki są jedynym kosztem. Wysokość rat równych i całkowitego kosztu wyniosą:

5 lat: 1 111,97 zł – 16 718,18 zł.
6 lat: 977,25 zł – 20 361,97 zł.
7 lat: 882,37 zł – 24 119,02 zł.
8 lat: 812,37 zł – 27 987,27 zł.
9 lat: 758,93 zł – 31 964,41 zł.

zależność pomiędzy czasem kredytowania, a wysokością raty i kosztem odsetkowym

Zależność pomiędzy czasem kredytowania, a wysokością raty i kosztem odsetkowym. Źródło: kredytyporownywarka.pl

Konsolidacja kredytowa, czyli co można skonsolidować?

W teorii można połączyć wszystkie kredyty i pożyczki bankowe. W praktyce, to jednak konkretny bank określa warunki na jakich może zostać dokonana konsolidacja.

Z pewnością jednak, chętnie połączy zobowiązania, które zostały zaciągnięte w innych bankach. I co więcej – z dużym prawdopodobieństwem – zaproponuje kredyt konsolidacyjny w promocji, np. z prowizją 0% i z mniejszym oprocentowaniem, ale wykluczy z konsolidacji swoje kredyty.

Teoretycznie w ramach konsolidacji można połączyć m.in:

 • kredyt i pożyczki gotówkowe,
 • kredyty ratalne,
 • kredyty i pożyczki hipoteczne,
 • kredyty i pożyczki samochodowe,
 • wykorzystane limity w kartach kredytowych i rachunkach bieżących.

Konsolidacja limitów? To ma sens!

W tym momencie można się na chwilę zatrzymać przy limitach w kontach bankowych i na kartach kredytowych.

Są to produkty, które można zaliczyć do kredytów gotówkowych, a udostępnione środki są wykorzystywane na dowolny cel. Jakie są plusy?

W przypadku limitów w ROR-ach odsetki płacone są tylko za czas, w którym korzystamy z części limitu. Dla kart kredytowych jest natomiast ustalony tzw. okres bezodsetkowy, w czasie którego mamy (w zasadzie) do dyspozycji darmowy kredyt.

Wszystko jest pięknie… do czasu. Limity są oprocentowane wysoko w skali roku. Nierzadko oprocentowanie jest ustalone blisko dopuszczalnemu, które w maju 2023 r. wynosi 20,50%. Jakie są konsekwencje, kiedy powstaje zadłużenie, którego nie spłacamy? Bardzo drogi kredyt! Odsetki płacimy od 20,50%, kiedy zwykłe pożyczki i kredyty gotówkowe są oprocentowane znacznie niżej!

Poszukaj w koncie bankowym wiadomości, aby sprawdzić ile oprocentowanie w Twoim przypadku.

Czy konsolidacja kredytów jest opłacalna? Spojrzenie praktyczne

Czy konsolidacja limitów jest opłacalna? W szczególnych przypadkach jak najbardziej. Posłużmy się w tym celu przykładem.

Załóżmy, że są 2 limity na łączną kwotę 5000 zł (jeden 2000 zł, drugi 3000 zł). Przez cały okres kredytowania, tj. 12 miesięcy, limity są w pełni wykorzystane od pierwszego dnia. Przy oprocentowaniu 20,50% rocznie i spłacie rozłożonej na 12 miesięcy, raty i koszt odsetkowy wyniosą:

 • limit 2000 zł: 185,75 zł – 228,98 zł.
 • limit 3000 zł: 278,62 zł – 343,46 zł.

Łączna rata wynosi 464,37 zł, a koszt zapłaconych odsetek 572,44 zł.

Przy konsolidacji, gdyby był to kredyt konsolidacyjny 5 tys. zł z oprocentowaniem 11,85% rocznie, to wówczas rata równa wyniosłaby 443,89 zł, a koszt odsetkowy 326,72 zł.

Jest to przykład, który ma wyłącznie zobrazować ideę, a niekoniecznie sugerować, że jest to najlepsze rozwiązanie. Każdy przypadek kredytobiorcy jest indywidualny i musi być rozpatrywany osobno.

Dwa rodzaje kredytów konsolidacyjnych

Na koniec, rozważając konsolidację i kredyt konsolidacyjny, należy wspomnieć, że do wyboru są dwa rodzaje kredytów konsolidacyjnych: gotówkowe i hipoteczne.

W przypadku kredytów konsolidacyjnych gotówkowych jest to standardowy kredyt, którego zabezpieczenia spłaty są podobne do kredytów gotówkowych. Jest to najbardziej powszechny i popularny kredyt konsolidacyjny. Tym bardziej, że nie wymaga zbyt wielu formalności i można wnioskować o taki kredyt nawet przez internet.

Drugim rodzajem jest kredyt konsolidacyjny hipoteczny. Ponieważ jest to produkt hipoteczny, to i zabezpieczeniem będzie wpis hipoteki na rzecz banku do księgi wieczystej.

Taka nieruchomość może należeć do kredytobiorcy, ale i również do osób trzecich (które w ten sposób stają się poręczycielami kredytu).

Czy kredyt konsolidacyjny hipoteczny jest lepszy od gotówkowego? Jeżeli rozpatrywać będziemy ten sam czas spłaty (do 10 lat) i taką samą wartość kapitału, to z pewnością taniej wyjdzie konsolidacja hipoteczna. Kredyty te są niżej oprocentowane niż gotówkowe, ale należy pamiętać, że wystąpią również koszty pozabankowe, np. opłaty sądowe i notarialne.

Krótka charakterystyka kredytu konsolidacyjnego gotówkowego i hipotecznego

Kredyty konsolidacyjne gotówkowe:

 • maksymalna kwota kredytowania 250 tys. zł,
 • maksymalny czas kredytowania: 10 lat,
 • zakres konsolidacji: z wyłączeniem produktów hipotecznych.

Kredyty konsolidacyjne hipoteczne:

 • maksymalna kwota kredytowania uzależniona od wyceny nieruchomości, nie większa jednak niż ok. 60-70% jej wartości,
 • maksymalny czas kredytowania: 20-25 lat,
 • zakres konsolidacji: może obejmować (ale nie musi) kredyty hipoteczne.

kredyt gotówkowy i hipoteczny

Różnica pomiędzy kredytem konsolidacyjnym gotówkowym, a hipotecznym. Źródło: kredytyporownywarka.pl

PODSUMOWANIE

Na koniec odpowiemy krótko na pytanie: Czy konsolidacja kredytów jest opłacalna? To zależy, można odpowiedzieć najkrócej.

Okoliczności, kiedy przeprowadzane jest łączenie zobowiązań i kiedy decydujemy się na kredyt konsolidacyjny, mogą być bardzo różne. Inne czynniki i założenia mogą przemawiać za jej przeprowadzeniem w przypadku kredytobiorcy z dwoma kredytami gotówkowymi, a inne dla kredytobiorcy z limitami i z kilkoma innymi pożyczkami.

To czy konsolidacja kredytów będzie się nam opłacać w sensie ekonomicznym, zależy od ceny nowego zobowiązania. W przykładzie z limitami zostało to jasno wykazane. Ale konsolidacja kredytów jest opłacalna również dla osób, które chcą tylko zmniejszyć nową ratę. Poprawienie bilansu domowego budżetu jest wówczas dużym plusem takiej „zamiany”.

Niezależnie jednak o tego, jaki czynnik zadecyduje o konsolidacji, to należy przed podjęciem ostatecznej decyzji, oferty kredytowe porównać. To pozwoli wybrać kredyt tańszy, którego koszt całkowity będzie najmniejszy.


Czy konsolidacja kredytów jest opłacalna – aktualizacja 25 maja 2023 r.

Serwis korzysta z plików cookies. Korzystając z serwisu zgadzasz się na ich wykorzystanie. Nie gromadzi, nie przetwarza danych osobowych. Więcej
ok