Czy karta kredytowa wpływa na zdolność kredytową?

Czy posiadanie i korzystnie z karty kredytowej wpływa w jakikolwiek sposób na wysokość zdolności kredytowej? Oczywiście, że tak. Akceptacja wniosku o wydanie karty kredytowej z określonym limitem wymaga uzyskania odpowiednio wysokiej zdolności kredytowej. Co więcej, już sam fakt przyznanego limitu wpływa na ocenę zdolności kredytowej. Istnieją sposoby, aby kontrolować i rozsądnie korzystać z tego plastikowego pieniądza.
czy karta kredytowa wpływa na zdolność kredytową
Czy karta kredytowa wpływa na zdolność kredytową? Źródło: kredytyporownywarka.pl

Jak podaje Narodowy Bank Polski, według danych za wrzesień 2023 r., na krajowym rynku wydanych było 45 mln kart płatniczych. Podstawową kategorią kart były karty debetowe i kredytowe. Na koniec września 2023 r. ich liczba wynosiła odpowiednio 38,3 mln i 4,9 mln sztuk.1

Jasno z tego wynika, że karty kredytowe są bardzo popularnym produktem, cieszącym się wciąż dużym zainteresowaniem. W lutym 2024 roku, w porównaniu z lutym z poprzedniego roku, liczba wydanych kart wzrosła o 4,8%, a ich wartość o 17,0%.2

Jednocześnie można zauważyć, że wciąż dysponujemy niewielką wiedzą na ich temat i często powielane są liczne mity. Chociażby to, że karta kredytowa działa tak, jak karta debetowa czy, że pozwala wydawać większe kwoty niż saldo na koncie. W rzeczywistości mechanizm działania, na jakim opiera się idea kart kredytowych jest nieco bardziej skomplikowany.

Czym jest karta płatnicza?

Do grupy kart płatniczych zaliczane są zarówno karty debetowe, jak i kredytowe. Ich głównym celem jest dokonywanie transakcji płatniczych. Mogą przyjmować zarówno formę fizyczną, najbardziej powszechną i znaną, czyli tradycyjnych plastikowych kart, ale i wirtualną (cyfrową), z zachowaniem typowych funkcjonalności zwykłych kart fizycznych.

Zarówno karty debetowe, jak i kredytowe pozwalają wypłacać gotówkę z bankomatów. Ale uwaga! To są główne podobieństwa pomiędzy nimi, ponieważ cała reszta to istotne różnice. Obowiązkowo należy sprawdzić, jakie opłaty są związane z taką usługą.

Do czego służy karta debetowa? Do płacenia, korzystając ze środków zgromadzonych na koncie bankowym osobistym (firmowym również). Jeśli saldo na rachunku osiągnie zero złotych, to płatność kartą debetową zostanie odrzucona. Wydanie karty debetowej do konta bankowego nie wymaga oceny zdolności kredytowej klienta, ponieważ nie korzystamy z kredytu czy pożyczki.

Zazwyczaj nie jest pobierana opłata za jej wydanie, ale już za korzystanie może być pobrana. Jednakże banki nagradzają swoich klientów za regularne użytkowanie karty i wówczas po spełnieniu określonych warunków, opłaty nie są naliczane.

1. Warunkiem może być określona liczba transakcji miesięcznie. 2. Korzystanie z karty debetowej nie ma żadnego wpływu na ocenę zdolności kredytowej.

Czym jest karta kredytowa?

W przeciwieństwie do karty debetowej, karta kredytowa działa na zasadzie pożyczki. Podczas dokonywania transakcji pożyczamy pieniądze od banku. W praktyce oznacza to, że każdorazowo kiedy używamy karty kredytowej, zaciągamy kredyt w banku, który kartę nam przyznał.

Limit na karcie ustalony indywidualnie przy podpisywaniu umowy z bankiem, określa maksymalną kwotę kredytu, którą można wykorzystać.

Kredyt w karcie i brak kredytu w karcie debetowej, to podstawowa różnica w obu produktach.

Po pierwsze, wniosek o kartę kredytową można złożyć w dowolnym banku i nie wiąże się to z koniecznością zakładania konta osobistego. Po drugie, przed wydaniem karty kredytowej, bank musi zbadać zdolność kredytową klienta. Jest to taka sama procedura, jak przy każdym innym kredycie: bank musi ustalić, czy klient będzie w stanie spłacić zadłużenie wynikające z aktywnego korzystania z karty. I na tej podstawie przyznaje również limit w karcie.

Spłacenie limitu w karcie w wyznaczonym terminie nie wiąże się z odsetkami. Jeżeli się to nie uda, to bank je naliczy zgodnie z ustalonym w umowie oprocentowaniem.

Cykl rozliczeniowy karty kredytowej trwa zazwyczaj 30 dni, po którym następuje okres spłaty, zwykle wynoszący od 20 do 26 dni. Mowa jest wówczas o okresie bezodsetkowym, wynoszącym odpowiednio od 50 do 56 dni. Wszystkie transakcje dokonane w ciągu cyklu rozliczeniowego są sumowane, a całość zadłużenia należy spłacić w okresie bezodsetkowym, aby uniknąć dodatkowych kosztów.

Zdolność kredytowa przy zaciąganiu kredytu

Jest zatem jasne, że, aby uzyskać kartę kredytową, musimy wyrazić zgodę na przeprowadzenie oceny zdolności kredytowej przez bank. Zdolność kredytowa to informacja o maksymalnej kwocie, którą bank może pożyczyć i która minimalizuje ryzyko jej niespłacenia w ustalonym terminie.

Zdolności kredytowej nie obliczymy samodzielnie korzystając z kalkulatora zdolności kredytowej. Możemy ją w tym przypadku jedynie oszacować. Dokładne wyliczenia zrobi tylko ten bank, do którego zwrócimy się z wnioskiem kredytowym.

Do jej wyliczenia branych jest kilka czynników (i nie są to wszystkie):

  • miesięczny dochód netto,
  • suma miesięcznych zobowiązań,
  • liczba osób w gospodarstwie domowym,
  • wiek,
  • okres spłaty zobowiązania.

Na podstawie informacji uzyskanych od wnioskodawcy, bank wylicza wartość zdolności kredytowej i maksymalnego kredytu przy danych parametrach zobowiązania.

Wysokość maksymalna zdolności kredytowej różnić się będzie w zależności od banku.

Zdolność kredytowa odgrywa kluczową rolę w procesie ubiegania się o kredyt konsolidacyjny, gotówkowy, hipoteczny i oczywiście przy limitach kredytowych.

Czy i jak karta kredytowa wpływa na zdolność kredytową?

Historia kredytowa w BIK jest elementem całościowej oceny kredytowej. Co prawda nie ma bezpośredniego wpływu na wysokość zdolności kredytowej, ale brak wiarygodności kredytowej uniemożliwi otrzymanie kredytu, w tym i karty kredytowej.

Sposób w jaki są spłacane zaciągnięte zobowiązania, informacje na temat regularności ich spłacania obecnie, jak i w przyszłości są przekazywane przez banki do Biura Informacji Kredytowej (BIK), Na tej podstawie tworzony jest scoring wyrażony w punktach (maksymalnie 100), który jest wykorzystywany do oceny ryzyka kredytowego.
Do BIK przekazywane są zatem wszystkie informacje, regularnie i systematycznie, dotyczące wszystkich zaciągniętych produktów kredytowych, w tym limitów w kontach i kartach kredytowych.

W raporcie uwzględnione jest także wykorzystanie limitów na kartach kredytowych i debetach w rachunkach. Częste ich wykorzystywanie do maksymalnego limitu jest oceniane jako działanie ryzykowne.

Do momentu spłaty zadłużenia, limity na kartach kredytowych obniżają scoring. Jednak według informacji przekazanych przez BIK, umiarkowane korzystanie z limitów pozytywnie wpływa na ocenę punktową klienta.

Czy zrezygnowanie z karty kredytowej wpłynie na zdolność kredytową?

Oczywiście, że zrezygnowanie z karty kredytowej wpłynie na zdolność kredytową. I to niezależenie czy chodzi o zwykły kredyt gotówkowy na 5000 zł czy kredyt hipoteczny na 500 tysięcy. Banki w obu przypadkach dokładnie przeanalizują zdolność i wiarygodność kredytową.

Decydując się na duży kredyt hipoteczny o wartości nawet kilkuset tysięcy złotych, spłacany przez kilkadziesiąt lat, bank musi mieć gwarancję, że potencjalny kredytobiorca poradzi sobie z terminową spłatą zobowiązania.

Zazwyczaj nie zdajemy sobie sprawy, zwłaszcza, jeżeli limity są na bieżąco regulowane i tylko częściowo wykorzystywane, że ograniczają one zdolność kredytowej. Więcej! Nawet wówczas, kiedy z nich nie korzystamy, a tylko mamy przyznany limit, to również jest to traktowane jako zobowiązanie, które obniża zdolność kredytową.

Dlatego, jeśli planujemy ubiegać się o kredyt hipoteczny lub o większy kredyt gotówkowy, warto rozważyć zamknięcie karty kredytowej.

Zamknięcie kart i limitów w kontach na kilka dni przed złożeniem wniosku nie przełoży się na zwiększenie zdolności. Należy to zrobić kilka miesięcy wcześniej (!), ponieważ ocena zdolności nie zmieni się z dnia na dzień.

Innym rozwiązaniem, jeżeli nie mamy możliwości zamknięcia limitów w kartach i na kontach, jest ich skonsolidowanie z kredytem konsolidacyjnym. (Przeczytaj: Czy można skonsolidować limit w koncie i karty kredytowe?). Pozwala to rozłożyć spłatę na dłuższy czas i spłacić zadłużenie w ratach miesięcznych.


Źródła:
1 https://nbp.pl/wp-content/uploads/2024/01/Informacja-o-kartach-planiczych-2023Q3.pdf.
2 https://media.bik.pl/informacje-prasowe/830965/najnowsze-dane-o-sprzedazy-kredytow-w-polsce-newsletter-kredytowy-bik-2024-03-19

Serwis korzysta z plików cookies. Korzystając z serwisu zgadzasz się na ich wykorzystanie. Nie gromadzi, nie przetwarza danych osobowych. Więcej
ok