Co zrobić w sytuacji, kiedy bankomat nie wpłacił pieniędzyJeżeli przydarzyła się taka sytuacja, że bankomat nie wypłacił pieniędzy lub wypłacił mniej, należy jak najszybciej zgłosić ten fakt do banku, który wydał nam kartę debetową lub kredytową.

Informację, gdzie reklamować usługę znajdziemy na każdym bankomacie: naklejki z numerami telefonów, na które trzeba zadzwonić, aby poinformować o takiej sytuacji.

Art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz. U. z 2016, poz. 892; dalej: Ustawa) dokładnie określa w jaki sposób złożyć reklamację w banku w przypadku nie wypłacenia pieniędzy przez bankomat:

Reklamację należy złożyć:

1) w formie pisemnej – osobiście, w jednostce podmiotu rynku finansowego (czyt. w banku) obsługującej klientów albo przesyłką pocztową,
2) ustnie – telefonicznie albo osobiście do protokołu podczas wizyty w banku,
3) w formie elektronicznej z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, o ile takie środki zostały do tego celu wskazane przez podmiot rynku finansowego.

Co powinna zawierać reklamacja dotycząca niewypłacenia pieniędzy z bankomatu?

Reklamacja powinna zawierać nasze dane oraz szczegółowy opis sytuacji, która nastąpiła (m.in. data oraz miejsce działania bankomatu). Należy również określić wysokość naszego roszczenia, dlatego aby uniknąć kłopotów związanych z udowodnieniem naszych roszczeń, należy realizować transakcje wypłaty pieniędzy z bankomatu z wydrukiem potwierdzenia.

Jeżeli szukasz odpowiedniej karty kredytowej, przeczytaj: Jaka karta kredytowa?

Jak długo trzeba czekać, aż bank odpowie na naszą reklamację?

Bank powinien odpowiedzieć na nią, tak szybko, jak to jest możliwe, ale nie dłużej niż 30 dni od dnia jej otrzymania. Tylko w szczególnie skomplikowanym przypadku, który uniemożliwia jej rozpatrzenie w ciągu 30 dni, bank może przedłużyć termin udzielenia odpowiedzi do 60 dni. W taki przypadku konieczne jest powiadomienia klienta o przyczynach takiego opóźnienia, wskazania okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy oraz określić przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi.

W przypadku nie otrzymania odpowiedzi na naszą reklamację w ustawowym terminie, to uważa się ja za rozpatrzoną zgodnie z naszą wolą i bank jest zobowiązany do wypłacenia należnej kwoty.


Sprawdź porównanie kredytów gotówkowych:
Porównanie kredytów gotówkowych 34 tys zł.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.