Kiedy bankomat nie wypłacił pieniędzy – co zrobić?

Jeżeli przydarzyła się taka sytuacja, że bankomat nie wypłacił pieniędzy lub wypłacił mniej, należy jak najszybciej zgłosić ten fakt do banku, który wydał nam kartę debetową lub kredytową.

Informację, gdzie reklamować usługę znajdziemy na każdym bankomacie: naklejki z numerami telefonów, na które trzeba zadzwonić, aby poinformować o takiej sytuacji.

Art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz. U. z 2016, poz. 892; dalej: Ustawa) dokładnie określa w jaki sposób złożyć reklamację w banku w przypadku nie wypłacenia pieniędzy przez bankomat:

Reklamację należy złożyć:

1) w formie pisemnej – osobiście, w jednostce podmiotu rynku finansowego (czyt. w banku) obsługującej klientów albo przesyłką pocztową,
2) ustnie – telefonicznie albo osobiście do protokołu podczas wizyty w banku,
3) w formie elektronicznej z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, o ile takie środki zostały do tego celu wskazane przez podmiot rynku finansowego.

Co powinna zawierać reklamacja dotycząca niewypłacenia pieniędzy z bankomatu?

Reklamacja powinna zawierać nasze dane oraz szczegółowy opis sytuacji, która nastąpiła (m.in. data oraz miejsce działania bankomatu). Należy również określić wysokość naszego roszczenia, dlatego aby uniknąć kłopotów związanych z udowodnieniem naszych roszczeń, należy realizować transakcje wypłaty pieniędzy z bankomatu z wydrukiem potwierdzenia.

Jeżeli szukasz odpowiedniej karty kredytowej, przeczytaj: Jaka karta kredytowa?

Jak długo trzeba czekać, aż bank odpowie na naszą reklamację?

Bank powinien odpowiedzieć na nią, tak szybko, jak to jest możliwe, ale nie dłużej niż 30 dni od dnia jej otrzymania. Tylko w szczególnie skomplikowanym przypadku, który uniemożliwia jej rozpatrzenie w ciągu 30 dni, bank może przedłużyć termin udzielenia odpowiedzi do 60 dni. W taki przypadku konieczne jest powiadomienia klienta o przyczynach takiego opóźnienia, wskazania okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy oraz określić przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi.

W przypadku nie otrzymania odpowiedzi na naszą reklamację w ustawowym terminie, to uważa się ja za rozpatrzoną zgodnie z naszą wolą i bank jest zobowiązany do wypłacenia należnej kwoty.


Sprawdź porównanie kredytów gotówkowych:
Porównanie kredytów gotówkowych 34 tys zł.


8 thoughts on “Kiedy bankomat nie wypłacił pieniędzy – co zrobić?”

 1. Twój Najlepszy Bank

  W takiej sytuacji należy zrobić zdjęcia komunikatowi, że transakcja nie została zrealizowana. Zanotuj godzinę, datę oraz numer urządzenia, z którego korzystałeś oraz zweryfikuj, czy bankomat pobrał pieniądze z rachunku. Skontaktuj się z bankiem.

 2. Bankowa pomoc

  Jak złożyć reklamację, kiedy bankomat nie wypłaci pieniędzy?

  Reklamacja zawsze musi być złożona w tym banku, z którego chciałeś wypłacić pieniądze (a nie u operatora, który jest właścicielem bankomatu).

  Reklamację można złożyć:

  – w oddziale – pisemny lub ustny wniosek,
  – listownie – zgłoszenie do oddziału lub siedziby banku,
  – telefonicznie – telefon na infolinię,
  – online – przez internet – bankowość internetowa,
  – ustnie do protokołu – w oddziale lub siedzibie banku.

  Co należy wpisać we wniosku z reklamacją?

  – dane osobowe: imię, nazwisko, adres,
  – informacje związane z okolicznościami zdarzenia: data i godzina, miejsce oraz przyczyna, np.: odcięcie elektryczności,
  – wysokość kwoty, które nie została wypłacona lub została błędnie wypłacona, np. zamiast 80 zł, wypłacone zostało 60 zł,
  – nazwę banku, będącego właścicielem bankomatu,
  – numer identyfikacyjny bankomatu – znajdziesz go na bankomacie. Jeżeli brak jest oznakowania, podaj jego lokalizację i dodatkowo informację o niemożności odczytania numeru bankomatu),
  – dowód transakcji, które nie została przeprowadzona. Najlepiej, aby była to kopia lub zeskanowany dowód nieudanej transakcji, ponieważ oryginał lepiej jest zachować do ewentualnej sprawy sądowej,
  – żądanie, aby bank powiększył stanu konta o wysokość kwoty, która nie została wypłacona (informacja, na jaki ne rachunku ma zostać dokonany zwrot).

  Rozpatrzenie wniosku trwa około 1-2 tygodni.

 3. Kazimierz. Nad Wisłą

  3 Marca 2022

  Teraz bankomaty coraz częściej będą puste, jeżeli będziemy wpadać w panikę i słuchając wiadomości i ich nie rozumiejąc.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Serwis korzysta z plików cookies. Korzystając z serwisu zgadzasz się na ich wykorzystanie. Nie gromadzi, nie przetwarza danych osobowych. Więcej
ok