Kiedy bankomat nie wypłacił pieniędzy – co zrobić?

2022-03-09 – ostatnia aktualizacja

Jeżeli przydarzyła się taka sytuacja, że bankomat nie wypłacił pieniędzy lub wypłacił mniej, należy jak najszybciej zgłosić ten fakt do banku, który wydał nam kartę debetową lub kredytową.

Informację, gdzie reklamować usługę znajdziemy na każdym bankomacie: naklejki z numerami telefonów, na które trzeba zadzwonić, aby poinformować o takiej sytuacji.

Art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz. U. z 2016, poz. 892; dalej: Ustawa) dokładnie określa w jaki sposób złożyć reklamację w banku w przypadku nie wypłacenia pieniędzy przez bankomat:

Reklamację należy złożyć:

1) w formie pisemnej – osobiście, w jednostce podmiotu rynku finansowego (czyt. w banku) obsługującej klientów albo przesyłką pocztową,
2) ustnie – telefonicznie albo osobiście do protokołu podczas wizyty w banku,
3) w formie elektronicznej z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, o ile takie środki zostały do tego celu wskazane przez podmiot rynku finansowego.

Co powinna zawierać reklamacja dotycząca niewypłacenia pieniędzy z bankomatu?

Reklamacja powinna zawierać nasze dane oraz szczegółowy opis sytuacji, która nastąpiła (m.in. data oraz miejsce działania bankomatu). Należy również określić wysokość naszego roszczenia, dlatego aby uniknąć kłopotów związanych z udowodnieniem naszych roszczeń, należy realizować transakcje wypłaty pieniędzy z bankomatu z wydrukiem potwierdzenia.

Jeżeli szukasz odpowiedniej karty kredytowej, przeczytaj: Jaka karta kredytowa?

Jak długo trzeba czekać, aż bank odpowie na naszą reklamację?

Bank powinien odpowiedzieć na nią, tak szybko, jak to jest możliwe, ale nie dłużej niż 30 dni od dnia jej otrzymania. Tylko w szczególnie skomplikowanym przypadku, który uniemożliwia jej rozpatrzenie w ciągu 30 dni, bank może przedłużyć termin udzielenia odpowiedzi do 60 dni. W taki przypadku konieczne jest powiadomienia klienta o przyczynach takiego opóźnienia, wskazania okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy oraz określić przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi.

W przypadku nie otrzymania odpowiedzi na naszą reklamację w ustawowym terminie, to uważa się ja za rozpatrzoną zgodnie z naszą wolą i bank jest zobowiązany do wypłacenia należnej kwoty.


Sprawdź porównanie kredytów gotówkowych:
Porównanie kredytów gotówkowych 34 tys zł.


8 komentarzy do “Kiedy bankomat nie wypłacił pieniędzy – co zrobić?”

 1. W takiej sytuacji należy zrobić zdjęcia komunikatowi, że transakcja nie została zrealizowana. Zanotuj godzinę, datę oraz numer urządzenia, z którego korzystałeś oraz zweryfikuj, czy bankomat pobrał pieniądze z rachunku. Skontaktuj się z bankiem.

 2. Jak złożyć reklamację, kiedy bankomat nie wypłaci pieniędzy?

  Reklamacja zawsze musi być złożona w tym banku, z którego chciałeś wypłacić pieniądze (a nie u operatora, który jest właścicielem bankomatu).

  Reklamację można złożyć:

  – w oddziale – pisemny lub ustny wniosek,
  – listownie – zgłoszenie do oddziału lub siedziby banku,
  – telefonicznie – telefon na infolinię,
  – online – przez internet – bankowość internetowa,
  – ustnie do protokołu – w oddziale lub siedzibie banku.

  Co należy wpisać we wniosku z reklamacją?

  – dane osobowe: imię, nazwisko, adres,
  – informacje związane z okolicznościami zdarzenia: data i godzina, miejsce oraz przyczyna, np.: odcięcie elektryczności,
  – wysokość kwoty, które nie została wypłacona lub została błędnie wypłacona, np. zamiast 80 zł, wypłacone zostało 60 zł,
  – nazwę banku, będącego właścicielem bankomatu,
  – numer identyfikacyjny bankomatu – znajdziesz go na bankomacie. Jeżeli brak jest oznakowania, podaj jego lokalizację i dodatkowo informację o niemożności odczytania numeru bankomatu),
  – dowód transakcji, które nie została przeprowadzona. Najlepiej, aby była to kopia lub zeskanowany dowód nieudanej transakcji, ponieważ oryginał lepiej jest zachować do ewentualnej sprawy sądowej,
  – żądanie, aby bank powiększył stanu konta o wysokość kwoty, która nie została wypłacona (informacja, na jaki ne rachunku ma zostać dokonany zwrot).

  Rozpatrzenie wniosku trwa około 1-2 tygodni.

 3. 3 Marca 2022

  Teraz bankomaty coraz częściej będą puste, jeżeli będziemy wpadać w panikę i słuchając wiadomości i ich nie rozumiejąc.

 4. Patrząc to co się dzieje obecnie na świecie, warto również zwrócić uwagę, że bankomat to nie jest puszka z nieograniczonym wkładem. Jak dużo osób wypłaca w krótkim czasie pieniądze z bankomatu, to za jakiś czas będzie pusty. Potrzeba żeby go uzupełnić. Nie wiem kto tego dokonuje, czy pracownicy banku, ale, jeżeli zabraknie nie w jednym, ale w kilku lub kilkunastu, to należy na uzupełnienie należy poczekać (godziny?) i liczyć się z tym, że przez jakiś czas będzie nieczynny.

 5. Nie znaczenia czy wypłacamy pieniądze z własnego bankomatu czy z innego banku – bankomaty nie odróżniają czy jesteś klientem banku czy „obcym”.

  Proces autoryzacji transakcji przebiega pomiędzy bankomatem, systemem akceptanta i wydawcy karty.

  W przypadku, kiedy pojawia się komunikat dotyczący niemożności zrealizowania transakcji, to może on być wygenerowany na poziomie każdego ze wspomnianych systemów lub kiedy nie ma pomiędzy nimi połączenia.

  Jeżeli bankomat nie wypłaci pieniędzy, to przyczyn może być wiele. Najczęstsze przyczyny to:

  – błędny PIT,
  – brak pieniędzy na koncie,
  – przekroczony został dzienny (miesięczny) limit wypłat,
  – karta jest zastrzeżona lub skończył się termin jej użytkowania,
  – brak określonego nominału w bankomacie, który jest potrzebny do wypłaty określonej kwoty.

  Mogą to być również oczywiście problemy techniczne, np. od czasu do czasu zdarza się zacięcie „wyrzucania” banknotów, awaria samego bankomatu, brak połączenia z hostem autoryzacyjnym, brak prądu, itp.

  Jeżeli pojawią się problemy, to należy zadzwonić do banku i wyjaśnić przyczyny. A jak to zrobić, to zostało wyjaśnione powyżej w artykule, jak i w jednym z poniższych komentarzy.

 6. A czy bankomat rozróżniania to, czy jest to klient tego banku, czy innego? I czy np. może odrzucić transakcję i nie wypłacić pieniądze, bo trzyma tylko dla „swoich”?

 7. Taka sytuacja może zdarzyć się, kiedy jest awaria bankomatu, brak prądu, zabrakło gotówki lub nie ma odpowiednich nominałów (10 zł, 20 zł i jest już problem, aby wypłacić 40 zł lub 70 zł, 80 zł).

  Jeżeli po wpisaniu kwoty bankomat nie wypłacił pieniędzy, to można zrobić kilka kroków – przydadzą się przy składaniu reklamacji.

  W przypadku bankomatu „naszego” banku.

  1. Ważne jest, aby pobrać ze sobą potwierdzenie niezrealizowanej transakcji. Umożliwia zweryfikowanie, daty korzystania z bankomatu.
  2. Jeżeli nie wydrukuje, to można zrobić zdjęcie. Warto, aby komunikat na zdjęciu był w miarę czytelny, że transakcja nie została zrealizowana. W tym przypadku należy również zapisać datę (godzina), numer urządzenia (a jeżeli nie widzisz numeru, to adres, gdzie stoi).
  3. Za pomocą bankowości elektronicznej lub podczas wizyty w banku zweryfikować, czy bankomat pobrał pieniądze z rachunku.
  4. Na każdym bankomacie jest nr infolinii, z którą należy się skontaktować, aby by dokładnie dowiedzieć się co należy zrobić.

  Reklamację możemy złożyć w dowolnej placówce banku:

  • listownie,
  • telefonicznie,
  • przez internet.

  Musimy mieć przygotowane zapisane informacje o zdarzeniu – data i godzina transakcji, kwota wypłacana, miejsce, gdzie jest bankomat, jego numer identyfikacyjny. Oczywiście musimy podać również swoje dane osobowe.

  Jeżeli nasz rachunek został pomniejszony o kwotę, która nie została wypłacona, to należy wówczas zażądać zasilenia rachunku o daną sumę.

  Bank ma z reguły dwa tygodnie na rozpatrzenie reklamacji (od dnia jej złożenia).

  Jeżeli korzystamy z usług zewnętrznych bankomatów, to zbieramy takie same informacje i robimy reklamację do banku, w której mamy konto oraz do firmy, który zarządza tym sprzętem.

 8. Mnie się to naszczęście nie zdarzyło, bankomat zawsze wypłaca, mało, bo mało, ale zawsze 🙂

Możliwość komentowania została wyłączona.

Serwis korzysta z plików cookies. Korzystając z serwisu zgadzasz się na ich wykorzystanie. Nie gromadzi, nie przetwarza danych osobowych. Więcej
ok