Kiedy bankomat nie wypłacił pieniędzy – co zrobić?

Redakcja: Marek Kamiński. 2024-03-17 – ostatnia aktualizacja. Wiarygodne źródło informacji Artykuły w serwisie KredytyPorownywarka.pl są starannie opracowywane przez doświadczonych autorów, bazując na wiarygodnych źródłach. Wykorzystujemy dane z renomowanych raportów branżowych, analiz rynkowych oraz opinii ekspertów finansowych. Nasze publikacje mają charakter informacyjny i edukacyjny, nie są poradami inwestycyjnymi ani rekomendacjami finansowymi. Dążymy do dostarczania czytelnikom rzetelnej wiedzy, pomagającej w podejmowaniu świadomych decyzji finansowych..

Jeżeli przydarzyła się taka sytuacja, że bankomat nie wypłacił pieniędzy lub wypłacił mniej, należy jak najszybciej zgłosić ten fakt do banku, który wydał nam kartę debetową lub kredytową.
kiedy bankomat nie wypłacił pieniędzy - co zrobić
Kiedy bankomat nie wypłacił pieniędzy – co zrobić? Źródło: kredytyporownywarka.pl


Informację, gdzie reklamować usługę znajdziemy na każdym bankomacie: naklejki z numerami telefonów, na które trzeba zadzwonić, aby poinformować o takiej sytuacji.

Art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz. U. z 2016, poz. 892; dalej: Ustawa) dokładnie określa w jaki sposób złożyć reklamację w banku w przypadku nie wypłacenia pieniędzy przez bankomat:

Reklamację należy złożyć:

1) w formie pisemnej – osobiście, w jednostce podmiotu rynku finansowego (czyt. w banku) obsługującej klientów albo przesyłką pocztową,
2) ustnie – telefonicznie albo osobiście do protokołu podczas wizyty w banku,
3) w formie elektronicznej z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, o ile takie środki zostały do tego celu wskazane przez podmiot rynku finansowego.

Co powinna zawierać reklamacja dotycząca niewypłacenia pieniędzy z bankomatu?

Reklamacja powinna zawierać nasze dane oraz szczegółowy opis sytuacji, która nastąpiła (m.in. data oraz miejsce działania bankomatu). Należy również określić wysokość naszego roszczenia, dlatego aby uniknąć kłopotów związanych z udowodnieniem naszych roszczeń, należy realizować transakcje wypłaty pieniędzy z bankomatu z wydrukiem potwierdzenia.

Jeżeli szukasz odpowiedniej karty kredytowej, przeczytaj: Jaka karta kredytowa?

Jak długo trzeba czekać, aż bank odpowie na naszą reklamację?

Bank powinien odpowiedzieć na nią, tak szybko, jak to jest możliwe, ale nie dłużej niż 30 dni od dnia jej otrzymania. Tylko w szczególnie skomplikowanym przypadku, który uniemożliwia jej rozpatrzenie w ciągu 30 dni, bank może przedłużyć termin udzielenia odpowiedzi do 60 dni. W taki przypadku konieczne jest powiadomienia klienta o przyczynach takiego opóźnienia, wskazania okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy oraz określić przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi.

W przypadku nie otrzymania odpowiedzi na naszą reklamację w ustawowym terminie, to uważa się ja za rozpatrzoną zgodnie z naszą wolą i bank jest zobowiązany do wypłacenia należnej kwoty.


Sprawdź porównanie kredytów gotówkowych:
Porównanie kredytów gotówkowych 34 tys zł.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top
Serwis korzysta z plików cookies. Korzystając z serwisu zgadzasz się na ich wykorzystanie. Nie gromadzi, nie przetwarza danych osobowych. Więcej
ok