Co zrobić kiedy mamy trudności ze spłatą kredytów?

Co zrobić kiedy mamy trudności ze spłatą kredytów? Najlepiej, aby takie pytanie nigdy nie padło, ale może zdarzyć się sytuacja, kiedy pojawią się trudności ze spłatą zobowiązań. Nie ma co czekać, aż przestaniemy je regulować, należy podjąć wówczas szybkie i radykalne kroki, aby jak najszybciej wyjść z tak niebezpiecznej sytuacji.

jak poradzić sobie z trudnościami ze spłatą kredytów

Aby uchronić się przed poważniejszym zadłużeniem, a bardzo często bagatelizowanie problemu do tego prowadzi, należy niezwłocznie skontaktować się z bankiem i poinformować go o zaistniałych okolicznościach.

Bank z pewnością taki fakt doceni i łatwiej będzie nam znaleźć najlepsze rozwiązanie.

Z czego wynika problem z płatnościami rat?

Warto się nad tym głębiej zastanowić, aby w przyszłości taka sytuacja się nie powtórzyła. Przede wszystkim zwróć uwagę na to, jak zmieniła się Twoja sytuacja finansowa i czym została spowodowana.

Straciłeś pracę? Sprawdź, czy kredyt był ubezpieczony na taką okoliczność (przeczytaj Ogólne Warunki Ubezpieczenia). Jeżeli odpowiedź jest twierdząca i jesteś zarejestrowany w urzędzie pracy, to ubezpieczyciel będzie przez pewien czas spłacał raty kredytu.

W sytuacji, kiedy trudności w płatności rat są wynikiem kumulacji należności wynikających ze spłaty kilku kredytów, to wówczas powinniśmy zastanowić się nad ich „połączeniem” w jeden – kredyt konsolidacyjny z niższą ratą.

Co to oznacza? Więcej informacji znajdziesz poniżej, ale na początek warto wiedzieć, że dzięki konsolidacji, zamiast spłacać kilka rat w miesiącu (w tym samym lub w różnych bankach), będziesz mógł spłacać tylko jedną.

Jeżeli nasz problem polega na tym, że planujemy większy, jednorazowy wydatek, to zapytajmy czy przysługują nam tzw. „wakacje kredytowe”. Oznacza to możliwość okresowego zawieszenia spłaty raty na miesiąc lub dłużej. Z pewnością będzie nam nieco łatwiej.

Niezależnie od powodów powstałych trudności finansowych porozmawiaj z doradcą w banku, aby ewentualnie zrestrukturyzować kredyt i podpisać aneks do umowy.

Połączenie zobowiązań kredytowych w jeden kredyt

Produktem bankowym, który umożliwia „połączenie” kilku kredytów w jeden, jest kredyt konsolidacyjny. To propozycja kredytowa dla osób mających kilka pożyczek i kredytów bankowych – spłacają zatem kilka rat w miesiącu.

Poniżej: zestawienie banków i kredytów konsolidacyjnych:

Na czym polega takie „połączenie” kredytów? To bardzo proste. Bank spłaca za nas nasze zobowiązania kredytowe, udzielając nam nowy kredyt. Konsolidowane są najczęściej kredyty i pożyczki gotówkowe, ale można również: kredyt hipoteczny (mieszkaniowy), kredyty ratalne, samochodowe oraz limity odnawialne w ROR czy karty kredytowe.

I w ten sposób kredytobiorca zamienia dotychczasowe zobowiązania w jeden kredyt, z jedną tylko ratą płatną w miesiącu. Z pewnością może ona być znacznie niższa od sumy rat spłacanych dotychczas, co zwiększy komfort w naszych wydatkach. Ale nie tylko. Ponieważ dla osób, które miały trudności z regulowaniem wcześniej rat, będzie to dodatkowa możliwość odzyskania płynności finansowej.

Kto może otrzymać kredyt konsolidacyjny?

Przede wszystkim o kredyt konsolidacyjny mogą się ubiegać osoby, które mają zdolność i wiarygodność kredytową. Jeżeli zatem zaprzestaniemy spłacać raty lub mamy dodatkowo duże pożyczki niebankowe (w firmach pożyczkowych), to szanse na uzyskanie takiego kredytu są minimalne.

Kredyt konsolidacyjny może zostać udzielony na okres nawet o kilka lat dłuższy niż kredyty, które obecnie spłacamy. Wydłużenie okresu spłaty powoduje, że miesięczne raty można obniżyć nawet o 20-30%.

Jest to dobre rozwiązanie w sytuacji, kiedy nasza sytuacja finansowa uległa pogorszeniu i zmniejszenie miesięcznego zobowiązania z tytułu płatności raty, poprawi bilans domowego budżetu.

Jedna rata płacona miesięcznie – zamiast kilku – pozwala dodatkowo uporządkować finanse i zdecydowanie lepiej zarządzać domowym budżetem.

Pamiętaj jednak, że wydłużając czas spłaty kredytu, zapłacimy więcej odsetek.

Wymagania są podobnie jak w przypadku innych kredytów:

  • należy przygotować dwa dokumenty tożsamości,
  • musimy przedstawić źródła dochodu oraz ich wysokość,
  • dokumenty potwierdzające posiadane kredyty.

W przypadku kredytu konsolidacyjnego hipotecznego, kiedy konsolidacja obejmuje kredyt hipoteczny (mieszkaniowy), bank będzie wymagał od nas również dokumentów dodatkowych. Jest to bowiem kredyt zabezpieczony hipoteką na nieruchomości.

Zanim zdecydujesz się na kredyt konsolidacyjny

Z pewnością jest to propozycja będąca rozwiązaniem dla tych osób, których budżet domowy „nie dopina się” z powodu posiadania kilku zobowiązań w bankach. Ale nie jest to najtańsze rozwiązanie.

Konsolidacja kredytowa pozwala oczywiście obniżyć miesięczną ratę, i to niekiedy w bardzo znacznym stopniu. Jeżeli jednak spojrzymy na to całościowo, to całkowity koszt obsługi kredytu wzrasta, w stosunku do spłacanych zobowiązań przed konsolidacją. Jest to spowodowane tym, że:

  • jest to nowy kredyt, w związku z czym zapłacimy np. prowizję, odsetki (wynikające z oprocentowania nominalnego), ubezpieczenie,
  • znaczne zmniejszenie raty kredytowej jest możliwe tylko poprzez wydłużenie spłaty kredytu, a to wiąże się z większymi odsetkami,
  • wcześniejsza spłata posiadanych zobowiązań może być obarczona opłatą.

Ważne jest zatem, aby przed podjęciem decyzji o zaciągnięciu takiego kredytu, nie tylko dobrze poznać ofertę kredytową, ale i zastanowić się nad tym, czy takie rozwiązanie będzie jedynie słusznym wyborem.

Najbardziej wiarygodnym klientem dla banku jest ten, który nie ma opóźnień w spłacaniu zadłużenia. Wyprzedź niekorzystna sytuację i jak najszybciej skontaktuj się z bankiem, aby zrestrukturyzować zadłużenie.

W sytuacji, kiedy pojawią się przeterminowane zaległości, nasza wiarygodność znacznie spada i znacznie zmniejszamy szanse na uzyskanie kredytu.

W banku możesz zapytać o:

  • zawieszenie spłaty nawet kilka miesięcy („wakacje kredytowe”). Zawieszenie spłaty kredytu wydłuży czas jego spłaty lub spowoduje zwiększenie rat po ustalonym okresie o wysokość odsetek za czas zawieszenia.
  • kredyt konsolidacyjny, który połączy zobowiązania w jeden kredyt, a zmniejszenie wysokości rat dokonane zostanie dzięki rozłożeniu spłaty kredytu na dłuższy okres.
  • zmianę dnia miesiąca, w którym przypada rata. Jest to rozwiązanie, gdy zmieni się data wypłaty wynagrodzenia (najdogodniej płacić raty dzień-dwa po dniu wpłynięcia pensji).

Pamiętajmy, że zmiana warunków umowy może wiązać się z dodatkową opłatą.

Przeczytaj również „Konsolidujemy zadłużenie. Po co? Aby płacić mniejszą ratę!”

Dodaj komentarz

Serwis korzysta z plików cookies. Korzystając z serwisu zgadzasz się na ich wykorzystanie. Nie gromadzi, nie przetwarza danych osobowych. Więcej
ok