Co to jest ubezpieczenie pomostowe – kredyty hipoteczne

2023-11-17 – ostatnia aktualizacja

Co to jest ubezpieczenie pomostowe w kredytach hipotecznych? Ubezpieczenie pomostowe to koszt kredytu hipotecznego tak samo ważny, jak i inne pozostałe koszty około kredytowe.

ubezpieczenie pomostowe kredyty hipoteczne

Głównym zabezpieczeniem kredytu hipotecznego jest wpis nieruchomości do księgi wieczystej. Od momentu wypłaty kredytu hipotecznego do dokonania wyżej wymienionej czynności najczęściej upływa kilka tygodni. Bank nie czekając, aż taki wpis zostanie dokonany wypłaca pieniądze kredytobiorcy, ale w zamian wymaga zabezpieczenia na ten czas. Stąd ubezpieczenie pomostowe.

Co to jest Księga Wieczysta?

Z kredytem hipotecznym, a więc i z ubezpieczeniem pomostowym, wiąże się Księga Wieczysta.  Jest to jawny rejestr publiczny, przedstawiający stan prawny nieruchomości, pozwalająca sprawdzić komu i jakie prawa przysługują do danej nieruchomości.[1]

Na księgę wieczystą składają się cztery działy, dwa pierwsze obejmują:

  • oznaczenie nieruchomości oraz wpisy praw związanych z jej własnością (dział I),
  • wpisy dotyczące własności i użytkowania wieczystego (dział II),

Pozostałe dwa:

  • dział III – przeznaczony na wpisy dotyczące ograniczonych praw rzeczowych, z wyjątkiem hipotek, na wpisy ograniczeń w rozporządzaniu nieruchomością lub użytkowaniem wieczystym oraz na wpisy innych praw i roszczeń, z wyjątkiem roszczeń dotyczących hipotek,
  • dział IV – wpisy dotyczące hipotek.

Rodzaje ubezpieczeń w segmencie kredytów hipotecznych

Zanim odpowiemy na pytanie czym jest ubezpieczenie pomostowe, należy wspomnieć, że wyróżniamy cztery rodzaje umów ubezpieczeniowych, które są uznane za najpopularniejsze w kontekście kredytów hipotecznych. Dodatkowo banki są zobowiązanie do poinformowania klientów nie tylko o wymaganych ubezpieczeniach, ale i ich zakresie oraz okresie, na jaki zostały one zawarte.

  1. ubezpieczenie pomostowe
  2. ubezpieczenie (brakującego) niskiego wkładu własnego,
  3. ubezpieczenie wartości nieruchomości,
  4. ubezpieczenie tytułu prawnego.

Ad. 2 Ubezpieczenie niskiego wkładu – ubezpieczenie ryzyka w zakresie spłaty części kredytu hipotecznego odpowiadającej różnicy pomiędzy wymaganym wkładem własnym (20% wartości kredytowanej nieruchomości), a wkładem wniesionym przez klienta.

Ad. 3. Ubezpieczenie wartości nieruchomości – polisa od utraty wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu hipotecznego przed skutkiem spadku wartości nieruchomości, gwarantujące bankowi w okresie ubezpieczenia zachowanie adekwatności wartości nieruchomości, która stanowi zabezpieczenie do kwoty zadłużenia.

Ad. 4 Ubezpieczenie tytułu prawnego – ubezpieczenie ponoszone od skutków wad prawnych nieruchomości, w tym obciążeń nieruchomości, które nie zostały zidentyfikowane przed zawarciem umowy o kredyt hipoteczny.

Co to jest ubezpieczenie pomostowe?

Najkrócej pisząc, ubezpieczenie pomostowe jest zabezpieczeniem dla banku. W przygotowanej „Rekomendacji w sprawie dobrych praktyk w zakresie ubezpieczeń finansowych powiązanych z produktami bankowymi zabezpieczonymi hipotecznie[3] ubezpieczenie pomostowe zostało określone jako ubezpieczenie ryzyka w zakresie spłaty kredytu hipotecznego od dnia, w którym zostało wypłacone, do dnia uprawomocnienia się wpisu hipoteki na rzecz banku w księdze wieczystej.

Zgodnie z II Rekomendacją Dobrych Praktyk Bancassurance, przygotowana przez Związek Banków Polskich (ZBP) i Polską Izbę Ubezpieczeń (PIU) banki od 1 lipca 2011 r. nie mogą przekładać na klientów kosztów ubezpieczenia kredytów hipotecznych, tylko płacą za nie same.[4]

Ubezpieczenie pomostowe zapewnia więc bankowi zwrot kredytu hipotecznego w sytuacji, kiedy kredytobiorca go nie spłaca w okresie między zawarciem umowy ubezpieczeniowej a wpisem hipoteki do księgi wieczystej [5].

Wnoszenie dodatkowej opłaty może potrwać zarówno kilka tygodni, jak i kilka miesięcy – zależy to od tema prac sądów.

Ile kosztuje ubezpieczenie pomostowe?

Nie ma jednej ustalonej stawki. Kredyt hipoteczny zabezpieczany jest poprzez podwyższanie marży od 0,2 p.p (dwie dziesiąte punktu procentowego) do nawet 2 p.p. Rata kredytowa będzie więc o tą wartość wyższa, aż do czasu wpisania hipoteki do księgi wieczystej.

Jeżeli decydujemy się na kupno mieszkania na rynku pierwotnym, to na obniżkę oprocentowania trochę poczekamy, dłużej zapewne niż kupując mieszkanie na rynku wtórnym, ponieważ w tym przypadku księga wieczysta zazwyczaj już istnieje.

Po dokonaniu wpisu i uprawomocnieniu przez sąd decyzji w tej sprawie możemy przedstawić w banku odpis z księgi wieczystej.

Jak długo jest pobierane ubezpieczenie pomostowe? Pobierane jest ono do dnia uprawomocnienia się wpisu hipoteki na rzecz banku w księdze wieczystej, a nie do dnia kiedy klient dostarczy odpis.

Podsumowując, należy podkreślić:

1. Jest to ubezpieczenie OBOWIĄZKOWE i znajduje się w ofercie każdego banku sprzedającego kredyty hipoteczne.
2. Ubezpieczenie pomostowe zwiększa kosz kredytu hipotecznego, a tym samym płacimy większą ratę.
3. W momencie wpisu hipoteki do księgi wieczystej ubezpieczenie pomostowe wygasa i przestajemy je płacić.
4 Nie jest to jedyny i najważniejszy z czynników, który wpływa na całkowity koszt kredytu. Więcej na ten temat przeczytasz w artykule: „Czy można dostać tani i jednocześnie wysoki kredyt hipoteczny”.Wykorzystane źródła:

Serwis korzysta z plików cookies. Korzystając z serwisu zgadzasz się na ich wykorzystanie. Nie gromadzi, nie przetwarza danych osobowych. Więcej
ok