Co to jest restrukturyzacja kredytu?

2022-03-09 – ostatnia aktualizacja

Podpisując umowę kredytową, zarówno klient, jak i bank podejmują pewne ryzyko. Żadna ze stron nie jest w stanie przewidzieć przyszłości i zagwarantować, że nie będzie żadnych problemów ze spłaceniem zobowiązania. Może zdarzyć się sytuacja, że przyszłość finansowa kredytobiorcy ulegnie, mniejszemu lub większemu, pogorszeniu.

restrukturyzacja kredytu rodzaje

Restrukturyzacja zadłużenia – zmiana warunków umowy kredytowej (podpisanie aneksu do umowy), możliwa w sytuacji, kiedy zmieniła się sytuacja kredytobiorcy (np. w przypadku utraty pracy) i regulowanie rat nie jest możliwe wg ustalonego harmonogramu. Doradca kredytowy może wówczas zaproponować najlepsze rozwiązanie, akceptowane przez obie stron umowy.

W dużej mierze od nas samych zależy jak szybko i z jakim skutkiem poradzimy sobie z trudnościami. Należy jak najszybciej skontaktować się z bankiem, i to nie w sytuacji, kiedy JUŻ pojawiły się kłopoty w spłacie zobowiązań, ale w momencie, kiedy takie kłopoty pojawią się na horyzoncie. Tylko wówczas jest szansa, że wspólnie z bankiem znajdziemy najlepsze wyjście z zaistniałej sytuacji.

Brak woli współpracy, unikanie kontaktu i „chowanie głowy w piasek” do niczego dobrego nie doprowadzi. Sprawi tylko, że problemy się pogłębią: zostaną naliczone odsetki karne, koszty upomnień i ostatecznie sprawa trafi do sądu i tym samym utracimy zdolność i wiarygodność kredytową. W takiej sytuacji żadnego kredytu, w żadnym banku nie otrzymamy.

Bankowi również zależy na tym, aby sprawę pozytywnie rozwiązać i uniknąć dodatkowych kosztów (koszty związane z rezerwą obowiązkową wynikającą z nieterminowo regulowanych zobowiązań).

Jakie są możliwe rozwiązania w przypadku restrukturyzacji zadłużenia

Istnieje kilka możliwości, jakie bank może zaproponować kredytobiorcy. Wszystko zależy od sytuacji, w której się znalazł i od jego wiarygodności i zdolności kredytowej.

W ramach restrukturyzacji banki najczęściej podejmują następujące działania.:

Indywidualne podejście banku do restrukturyzacji kredytów

Każde rozwiązania podjęte wspólnie przez bank i kredytobiorcę powinny być dopasowane do indywidualnego przypadku. Powtórzyć należy jeszcze raz, że tylko niezwłoczne działania, podjęte odpowiednio wcześniej, pomogą zapobiec katastrofie finansowej.

1. Przed wizytą w banku przygotuj propozycję restrukturyzacji zadłużenia.

2. Zapoznaj się z propozycjami doradcy kredytowego w banku.

3. Bank może poprosić o przedstawienia dokumentów potwierdzających pogorszenie się sytuacji finansowej (np. w przypadku utraty pracy – zaświadczenie z Urzędu Pracy).

4. Jeżeli powstały przeterminowane zobowiązania, jeżeli jest to możliwe należy je uregulować.

5. Jeżeli mamy dokumenty, które potwierdzają źródło dochodu, należy zabrać je ze sobą do placówki.

6. W przypadku kiedy spłacasz pożyczki pozabankowe dobrze byłoby je jak najszybciej uregulować – zastanów się nad konsolidacją z dodatkową gotówką, którą możesz przeznaczyć na ten cel.

Serwis korzysta z plików cookies. Korzystając z serwisu zgadzasz się na ich wykorzystanie. Nie gromadzi, nie przetwarza danych osobowych. Więcej
ok