Co to jest restrukturyzacja kredytu?

Redakcja: Marek Kamiński. 2024-06-10 – ostatnia aktualizacja. Wiarygodne źródło informacji Artykuły w serwisie KredytyPorownywarka.pl są starannie opracowywane przez doświadczonych autorów, bazując na wiarygodnych źródłach. Wykorzystujemy dane z renomowanych raportów branżowych, analiz rynkowych oraz opinii ekspertów finansowych. Nasze publikacje mają charakter informacyjny i edukacyjny, nie są poradami inwestycyjnymi ani rekomendacjami finansowymi. Dążymy do dostarczania czytelnikom rzetelnej wiedzy, pomagającej w podejmowaniu świadomych decyzji finansowych..

Restrukturyzacja zadłużenia – zmiana warunków umowy kredytowej (podpisanie aneksu do umowy), możliwa w sytuacji, kiedy zmieniła się sytuacja kredytobiorcy (np. w przypadku utraty pracy) i regulowanie rat nie jest możliwe według ustalonego harmonogramu. Doradca kredytowy może wówczas zaproponować najlepsze rozwiązanie, akceptowane przez obie stron umowy.
restrukturyzacja kredytu rodzaje
Co to jest restrukturyzacja kredytu? Źródło: kredytyporownywarka.pl

Nawet najbardziej staranne zaplanowanie spłaty zobowiązania nie jest w stanie nas w pełni zabezpieczyć przed nieprzewidzianymi sytuacjami. A mogą one w znaczący sposób wpłynąć na naszą zdolność do regulowania bieżących zobowiązań. Choroba, utrata pracy czy inne nieprzewidziane zdarzenia sprawiają, że spłata kredytu stanie się dużym wyzwaniem. W takich okolicznościach warto rozważyć możliwość restrukturyzacji kredytu.

W poniższym artykule dowiesz się na czym polega proces restrukturyzacji kredytu i kto powinien z niego skorzystać.

Restrukturyzacja jednego kredytu to zmiana warunków umowy kredytowej, tak aby dostosować je do bieżącej sytuacji finansowej kredytobiorcy. Może ona obejmować wydłużenie okresu spłaty, obniżenie oprocentowania, zmianę harmonogramu spłat czy nawet czasowe zawieszenie spłaty.

Aby skutecznie ubiegać się o restrukturyzację długu w banku, należy podjąć odpowiednio szybkie kroki. Ale warto również rozważyć inne opcje, o których krótko wspomnimy w dalszej części.

Pamiętaj, że banki zdają sobie sprawę, że czasowe, a nawet długoterminowe trudności w regulowaniu zobowiązań pojawiają się i nie są niczym szczególnym. Są otwarte na negocjacje warunków spłaty, pod warunkiem jednak, że zgłosimy się w momencie, kiedy takie problemy się pojawią, a nie kilka miesięcy później, kiedy już nie spłacamy zaciągniętego zobowiązania.


Czym jest restrukturyzacja kredytu?

Czym dokładnie jest restrukturyzacja kredytu i jakie korzyści daje możliwość skorzystanie z tej opcji? Restrukturyzacja kredytu polega na zmianie warunków aktualnej umowy kredytowej i stosuje się w sytuacjach, kiedy kredytobiorca ma trudności w terminowym regulowaniu zobowiązania.

Zatem zasadniczym celem restrukturyzacji pożyczki lub kredytu jest stworzenie nowych możliwości, które pozwolą klientowi na spłatę zobowiązania. Może to odbywać się na wiele sposobów, a najbardziej popularne rozwiązania, to:

 • obniżenie wysokości rat,
 • wydłużenie czasu spłaty,
 • czasowe zawieszenie obowiązku regulowania zobowiązania.
prawo do restrukturyzacji kredytu określa Ustawa Prawo bankowe zgodnie z art. 75c.
Prawo do restrukturyzacji kredytu zgodnie z art. 75c Ustawa Prawo bankowe.

Prawo do restrukturyzacji kredytów gwarantują Ustawa Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r. zgodnie z art. 75c. Banki mają zatem obowiązek umożliwienia restrukturyzacji zadłużenia, jeśli tylko pojawi się uzasadniona przesłanka, np. sytuacja finansowa, w której znalazł się kredytobiorca.

Utrata płynności finansowej może dotknąć każdego, nawet tych, którzy na początku nie mieli problemów ze spłatą zobowiązania. Zdarzyć się mogą sytuacje nieprzewidziane, kiedy restrukturyzacji kredytu stanie się konieczna, aby uniknąć narastania zadłużenia i poważniejszych konsekwencji finansowych.


Kiedy można ubiegać się o restrukturyzację kredytu?

Kiedy warto rozważyć decyzję o przeprowadzeniu restrukturyzacji kredytu gotówkowego czy hipotecznego? Jest to opcja, którą powinien wziąć pod uwagę każdy, kto znalazł się w trudnej sytuacji finansowej lub spodziewa się, że taka nastąpi w przyszłości. Odkładanie problemu ze spłatą zadłużenie może doprowadzić do katastrofy finansowej!

Jest to również alternatywa dla tych, którzy mają trudności z terminową spłatą rat, ale nie zaprzestali tego obowiązku.

Banki przeanalizują zdolność kredytową i na pewno sprawdzą wiarygodność kredytową w BIK.

Gama zaproponowanych rozwiązań może być bardzo szeroka i należy wybrać najbardziej odpowiednią, w zależności od tego czy są okresowe kłopoty, czy długoterminowe.

Kiedy warto rozważyć restrukturyzację kredytu gotówkowego? Jest to szczególnie uzasadnione, gdy:

 1. Twoje dochody uległy znacznemu zmniejszeniu, co istotnie wpływa na zarządzanie domowym budżetem i jego zbilansowaniem.
 2. Napotykasz przejściowe trudności finansowe, wynikające np. z pojawienia się niespodziewanych wydatków, np. związanych z koniecznością naprawy samochodu, remontem mieszkania, itp.
 3. Zaistniały nieprzewidziane okoliczności, które w zasadniczym stopniu pogarszają Twoją sytuację finansową. Mogą to być problemy rodzinne, choroby wymagające kosztownego leczenia, wynajmu mieszkania czy inne nagłe zdarzenia.

Jak uzasadnić wniosek o restrukturyzację kredytu?

W jaki sposób skutecznie uzasadnić wniosek o restrukturyzację kredytu, aby zwiększyć szanse na jej uzyskanie? Najważniej jest przedstawienie prawdziwego opisu sytuacji, która doprowadziła do wystąpienia trudności finansowych. Przyczyny te mogą być różne – od utraty pracy lub choroby, po nagłe wydarzenia, których nie dało się przewidzieć.

We wniosku o restrukturyzację, powinien znaleźć się również szczegółowy plan rozwiązania zaistniałego problemu oraz wyjaśnienie, w jaki sposób zmiana warunków spłaty pomoże w terminowym regulowaniu rat.

Kluczowe jest zatem odpowiednie przygotowanie i przedstawienie kredytodawcy swojego stanowiska w sposób przekonujący i wiarygodny.

przykładowy - częściowy wniosek o restrukturyzację zadłużeń w Alior Bank
Przykładowy – częściowy wniosek o restrukturyzację zadłużeń w Alior Bank. Źródło: https://www.aliorbank.pl/dam/jcr:f71356d2-97d7-4292-b32c-39d924088e95/formularz-wniosku-restruktryzacyjnego.pdf

Czy restrukturyzacja widoczna jest w BIK?

Tak, restrukturyzacja kredytu jest widoczna w Biurze Informacji Kredytowej (BIK). Banki mają obowiązek przekazywania informacji o restrukturyzacji do BIK, które gromadzi dane na temat historii kredytowej klientów. Fakt restrukturyzacji może wpłynąć na ocenę zdolności kredytowej w przyszłości, ponieważ instytucje finansowe biorą pod uwagę takie zapisy podczas analizy ryzyka udzielenia kolejnego kredytu.

Poza pobraniem raportu z Biura Informacji Kredytowej banki sprawdzą rejestry dłużników, w szczególności Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A. (KRD BIG), Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor (BIG InfoMonitor) oraz Rejestr Dłużników ERIF Biuro Informacji Gospodarczej (RD ERIF IG).


Jakie kredyty można zrestrukturyzować?

Zazwyczaj banki są otwarte na proces restrukturyzacji każdego kredytu, w tym również kredytów i pożyczek gotówkowych, samochodowych, a nawet i ratalnych i limitów na kartach kredytowych.

Co z kredytami hipotecznymi? Należy mieć świadomość, że w przypadku kredytów zabezpieczonych na hipotece nieruchomości, możliwość ta może być ograniczona, a sama procedura bardziej złożona niż przy innych rodzajach zobowiązań.

Warto wówczas zastanowić się nad możliwością przeniesienia kredytu hipotecznego do innego banku.

Pamiętać należy również, że bank może określić minimalną kwotę zadłużenia, od której rozważane będą zmiany w warunkach umowy.

Velo Bank umożliwia restrukturyzację kredytów, których saldo przekracza 5000 zł na dzień złożenia wniosku.

Zastanawiasz się czy można zrestrukturyzować dany kredyt lub pożyczkę? Najlepiej zapytaj o taką możliwość doradcy kredytowego ze swojego banku. Można skontaktować się z nim osobiście w placówce banku lub przedzwonić na infolinię, aby uzyskać informacje lub ustalić datę spotkania. Doradca bankowy odpowie na każde pytania dotyczące restrukturyzacji kredytów.


Jakie są możliwości restrukturyzacji kredytu?

Jak działa restrukturyzacja i co może zaproponować bank? Restrukturyzacja kredytu lub zadłużenia to szerokie spektrum możliwości, które mogą zostać zastosowane. Najczęściej jest tak, że to bank określa ramy dostępnej restrukturyzacji długów, a kredytobiorcy pozostaje się do niej dostosować lub ewentualnie wybrać najlepszą z możliwych opcji.

Najczęściej dostępne możliwości restrukturyzacji kredytu to:

 • wydłużenie okresu spłaty kredytu, dzięki czemu rata kredytowa będzie mniejsza,
 • karencja w spłacie – bank może zgodzić się na czasowe zawieszenie spłaty kredytu – od miesiąca do nawet i kilku miesięcy,
 • zmiana harmonogramu spłaty kredytu, który będzie dostosowany do możliwości kredytobiorcy,
 • zmiana parametrów kredytu, np. zmniejszenie oprocentowania nominalnego – ustanawiając jednocześnie dodatkowe zabezpieczenie,
 • zobowiązanie może zostać przeniesione na innego kredytobiorcę, np. kogoś z członków rodziny,
 • jeżeli posiadamy kilka kredytów i pożyczek, bank może zaproponować konsolidację kredytową w jeden kredyt, z mniejszą ratą – jest to kredyt konsolidacyjny,
 • umorzyenie części kapitału lub odsetek,
 • wakacje kredytowe,
 • zmiana rat malejących na stałe,
 • rezygnacja z zabezpieczeń kredytu.

Zmiana harmonogramu spłat

Zmiana harmonogramu spłat to jedna z najpopularniejszych form restrukturyzacji kredytu. Polega ona na zmianie i dostosowaniu terminu spłaty zobowiązania do aktualnej sytuacji finansowej kredytobiorcy. Najczęściej polega na wydłużeniu (lub skróceniu) okresu kredytowania, rzadziej jest to zmiana daty wymagalności raty.

Wydłużając czas spłaty kredytu zwiększa się liczba rat pozostających do zapłacenia. Jednocześnie taka operacja powoduje obniżenie ich wysokości. Jest to zatem skuteczny sposób na zmniejszenie miesięcznego obciążenia budżetu domowego. Należy jednak zdawać sobie sprawę, że wydłużony okres kredytowania wiąże się ze wzrostem kosztu odsetkowego, a tym samym większa będzie cena kredytu.

Odwrotna zależność zachodzi, kiedy zostanie skrócony czas spłaty. Wówczas zmniejszenie liczby rat powoduje wzrost ich wysokości. Jest to korzystne rozwiązanie dla osób, których sytuacja finansowa uległa poprawie i mogą płacić większe miesięczne zobowiązania.

W przypadku kredytów gotówkowych ograniczenie dotyczące maksymalnego dopuszczalnego okresu kredytowania wynoszą 10 lat (120 rat). Dla kredytów hipotecznych jest to 35 lat. Oznacza to, że jeżeli umowa np. umowa o kredyt mieszkaniowy została zawarta na 30 lat, a po 2 latach wystąpiliśmy o zrestrukturyzowanie kredytu, to możliwe wydłużenie spłaty ogranicza się do dodatkowych 7 lat (28 + 7 lat = 35 lat).

Zmiana harmonogramu spłat jest opcją dostępną w większości banków, zarówno w przypadku wydłużenia, jak i skrócenia okresu kredytowania. Klienci mogą z niej skorzystać m.in. w takich instytucjach jak Alior Bank, Bank Pekao czy PKO BP.


Zmiana oprocentowania – wysokości lub jej rodzaju

Jedną z form restrukturyzacji kredytu, na którą mogą wyrazić zgodę banki, jest zmiana oprocentowania – zarówno jego wysokości, jak i rodzaju. Ta opcja jest korzystnym rozwiązaniem dla kredytobiorców, niezależnie od rodzaju oprocentowania.

W przypadku kredytów o stałym oprocentowaniu bank może wyrazić zgodę na obniżenie pierwotnie ustalonej marży. Prowadzi to do zmniejszenia oprocentowania nominalnego, a co za tym idzie – także wysokości miesięcznej raty. Jest to szczególnie istotne w sytuacji, kiedy nastąpiła znacząca obniżka stóp procentowych, a oprocentowanie kredytu jest stałe.

Z kolei dla kredytobiorców posiadających kredyty ze zmiennym oprocentowaniem, gwałtowny wzrost stóp procentowych może oznaczać znaczące podwyżki rat. W takich okolicznościach banki mogą zaproponować czasowe obniżenie marży, aby zredukować skalę tych podwyżek i odciążyć klientów. Ewentualnie w okresie, kiedy inflacja rośnie, a stopy procentowe są podnoszone cyklicznie, można rozważyć przejście na stałą stopę procentową.

Banki niechętne obniżają marżę, ponieważ prowadzi to do zmniejszenia ich zysków.

Warto zauważyć, że zmiana oprocentowania jest ustalana indywidualnie pomiędzy kredytobiorcą a bankiem, z uwzględnieniem oceny finansowej. Bank może wyrazić zgodę – ale nie ma takiego obowiązku – na zmiany zarówno co do wysokości oprocentowania, jak i rodzaju stopy procentowej.


Przewalutowanie kredytu

Przewalutowanie kredytu możliwość restrukturyzacji w większości przypadków dotycząca osób spłacających kredyty hipoteczne zaciągnięte we franku szwajcarskim lub euro. Polega ono na zmianie waluty, w której spłacane jest zobowiązanie na złotówki.

Główną zaletą przewalutowania jest wyeliminowanie ryzyka związanego ze wzrostem kursu waluty, który w oczywisty sposób przekłada się na wyższe raty kredytu. Dzięki temu kredytobiorcy mogą uniknąć dalszego narastania zadłużenia spowodowanego niekorzystnymi wahaniami kursowymi.

Co więcej, w większości przypadków przewalutowanie wiąże się również ze zmniejszeniem salda pozostałego do spłaty oraz obniżeniem wysokości rat. Nie jest to jednak regułą, dlatego przed podjęciem decyzji o zmianie waluty kredytu należy dokładnie przeanalizować opłacalność tej opcji w bardzo długiej perspektywie (w końcu jest to kredyt hipoteczny…).

Warto zauważyć, że przewalutowanie kredytu jest opcją dostępną w kilku bankach, w tym m.in. Santander Bank Polska, Millennium czy w PKO BP.


Wakacje kredytowe

Za każde wakacje należy zapłacić, również wakacje kredytowe. Na czym one polegają? Wakacje kredytowe umożliwiają czasowe – na okres do kilku miesięcy – zawieszenie spłaty rat kapitałowo-odsetkowych kredytu. Najczęściej dotyczy to kredytu hipotecznego, ale może być to również gotówkowy, a nawet i kredyt ratalny.

W okresie wakacji od kredytu, kredytobiorcy nie są zobowiązani do regulowania comiesięcznych rat, co pozwala im odciążyć domowy budżet. Jednak w tym czasie naliczane są odsetki od niespłaconego kapitału, a okres kredytowania wydłuża się o liczbę miesięcy objętych wakacjami. Minusy są oczywiste: wzrost kosztów kredytowania i konieczność nadrobienia zaległości w spłacie.

Jeśli masz kredyt hipoteczny w złotówkach i chcesz zawiesić jego spłatę, możesz sprawdzić czy możesz skorzystać z ustawowych wakacji kredytowych np. w Banku Millennium Pamiętaj jednak, że wakacje kredytowe to tylko krótkoterminowe rozwiązanie.


Karencja w spłacie kapitału

Kolejnym krótkoterminowym rozwiązaniem w restrukturyzacji kredytu może być karencja w spłacie kapitału. Polega na wstrzymanie spłaty części kapitałowej raty, przy regulowaniu jedynie odsetek.

W okresie karencji rata miesięczna jest niższa, co – w zależności od czasu, jaki pozostaje do końca umowy kredytowej i rodzaju rat – mniej lub bardziej odciąża domowy budżet.

Należy pamiętać, że po upływie tego czasu nieuregulowana część kapitałowa zostaje najczęściej doliczona w odpowiednich proporcjach do pozostałych do zapłacenia rat.

Zasady udzielania karencji różnią się między bankami, ale zwykle okres ten nie przekracza kilku lub kilkunastu miesięcy, w zależności od rodzaju kredytu.

Bank Pekao ma przygotowaną propozycję pożyczki konsolidacyjnej z karencją. Pierwszą ratę zapłacisz dopiero w trzecim miesiącu kalendarzowym następującym po miesiącu wypłaty pożyczki. Odsetki są wyliczane od kapitału od dnia wypłaty zobowiązania.

Zamiana rat malejących na raty stałe

Zamiana rat malejących na stałe to opcja długoterminowa. Korzystne rozwiązanie dla osób ze zbyt dużymi miesięcznymi obciążeniami.

Przypomnijmy, że raty malejące są początkowo wyższe od rat stałych, ale z każdym miesiącem spłaty zobowiązania maleją. Jednocześnie ich wybór powoduje, że mamy do czynienia z tańszą formą spłaty kredytu niż w przypadku rat stałych. Jednak miesięczne obciążenia w początkowym okresie trwania umowy kredytowej może stanowić zbyt duże obciążenie dla domowego budżetu w przypadku pogorszenia się sytuacji finansowej.

W takiej sytuacji należy zapytać w banku o możliwość zamiany rat malejących na stałe, których wysokość pozostaje niezmienna przez cały okres kredytowania. Dzięki temu rata staje się łatwiejsza do zaplanowania i uwzględnienia w wydatkach miesięcznych. Należy jednak pamiętać, że wiąże się to często ze wzrostem ogólnego kosztu kredytu.

Oczywiście może się okazać, że rata malejąca jest już mniejsza od ewentualnej raty stałej. Należy w takiej sytuacji rozważyć inne możliwości. O ratach stałych i malejących więcej informacji znajdziesz w osobnym wpisie: Spłata kredytu: rodzaje rat kredytowych i ich porównanie.

Rezygnacja z zabezpieczeń kredytowych

Restrukturyzacja kredytu poprzez rezygnację z zabezpieczeń kredytu jest również możliwa. Wszelkiego rodzaju zabezpieczenia, takie jak ubezpieczenia czy zabezpieczenia pieniężne lub w akcjach, choć zwiększają bezpieczeństwo spłaty dla banku, to generują również dodatkowe koszty obciążające kredytobiorcę.

Decyzja o rezygnacji z zabezpieczeń nie powinna być jednak podejmowana pochopnie, zwłaszcza, jeżeli chodzi o ubezpieczenie. Należy przeanalizować konsekwencje takiego kroku, zarówno finansowego, jak i ryzyk z nim związanych w przyszłości. Na przykład zrezygnowanie z ubezpieczenia od NNW może w określonych sytuacjach znacząco utrudnić spłatę zobowiązania.

Banki często warunkują także wysokość oprocentowania kredytu od posiadanych zabezpieczeń. Rezygnacja z może również spowodować wzrost marży, a tym samym okaże się, że w konsekwencji raty będą wyższe, zamiast niższych.

Ostateczna decyzja powinna być dokładnie przeanalizowana pod kątem indywidualnej sytuacji i potencjalnych konsekwencji w przyszłości.


Dobrowolna sprzedaż nieruchomości

Dobrowolna sprzedaż nieruchomości stanowi jedną z opcji restrukturyzacji zadłużenia. Może dotyczyć zarówno nieruchomości obciążonej hipoteką na rzecz banku, kiedy spłacany jest kredyt hipoteczny, jak i tej, która nie została wykorzystana jako zabezpieczenie kredytu.

W przypadku nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie, decyzja o jej sprzedaży musi zostać skonsultowana i uzgodniona z bankiem. Po uzyskaniu akceptacji instytucji finansowej, środki uzyskane ze zbycia mogą zostać przeznaczone na całkowitą lub częściową spłatę pozostającego zadłużenia. To z kolei umożliwia zamknięcie kredytu.

Natomiast sprzedaż nieruchomości, która nie była zastawem hipotecznym, pozostaje w wyłącznej gestii kredytobiorcy. Dochód ze zbycia można przeznaczyć dowolnie, w tym na restrukturyzację innych zobowiązań kredytowych.

Dobrowolna sprzedaż nieruchomości daje szansę na uzyskanie znacznych środków finansowych, które umożliwią wyjście z kryzysu związanego z zadłużeniem. Jest to jednak krok wymagający przeprowadzenia analizy rynku nieruchomości.


Zawarcie ugody do długu wymagalnego

Zawarcie ugody jest możliwym rozwiązaniem w sytuacji, gdy zobowiązanie kredytowe stało się wymagalne, np. po upływie okresu kredytowania lub wypowiedzeniu umowy przez bank. Stanowi ono próbę polubownego uregulowania zaległego długu na nowych, korzystniejszych dla obu stron warunkach.

W ramach ugody bank i kredytobiorca uzgadniają harmonogram spłaty zadłużenia uwzględniający aktualne możliwości finansowe dłużnika. Może to oznaczać wydłużenie terminu spłaty i obniżenie rat, rzadziej częściowe umorzenie długu w zamian za jednorazową wpłatę określonej kwoty.

Zawarcie ugody nie jest procesem automatycznym – wymagane jest złożenie wniosku przez kredytobiorcę i pozytywnej decyzji banku po przeanalizowaniu sytuacji. Niekiedy warunkiem rozpoczęcia negocjacji jest wpłacenie tzw. kwoty inicjującej, będącej gestem dobrej woli ze strony dłużnika.

Ugoda pozwala na uniknięcie kosztownej i stresującej procedury windykacyjnej czy egzekucji komorniczej. Stanowi korzystne rozwiązanie zarówno dla banku, który odzyskuje część zaległych należności, jak i kredytobiorcy, który ma szansę na rozłożenie długu na dogodniejsze raty.


Restrukturyzacja kredytu – wniosek, wnioskowanie i decyzja

Proces restrukturyzacji kredytu rozpoczyna się od złożenia wniosku przez kredytobiorcę we właściwym banku.

Przy konsolidacji kredytów wniosek o kredyt konsolidacyjny można złożyć w dowolnym banku.

Kluczowe jest odpowiednie uzasadnienie potrzeby zmiany warunków umowy oraz dołączenie niezbędnej dokumentacji. Warto wskazać konkretną przyczynę trudności, które zaistniały w trakcie spłacie zobowiązania, np. utratę pracy, problemy zdrowotne czy obniżenie dochodów. Pomocne będą dokumenty potwierdzające zaistniałą sytuację, jak zaświadczenia o zarobkach lub orzeczenia lekarskie.

We wniosku o restrukturyzację kredytu należy uzupełnić informacje:

 • dane osobowe wnioskodawcy (kredytobiorcy),
 • stan cywilny,
 • status mieszkaniowy,
 • źródła i wysokość osiąganych dochodów,
 • wysokość obciążeń finansowych,
 • informacje dotyczące restrukturyzowanych zobowiązań,
 • proponowane zabezpieczenia,
 • uzasadnienie złożonego wniosku o restrukturyzację.

Wypełniony wniosek składa się osobiście w oddziale banku lub przesyła pocztą tradycyjną, jeżeli jest taka możliwość.

Po otrzymaniu wniosku, bank dokładnie analizuje sytuację kredytobiorcy, przeprowadza ocenę kredytową i podejmuje decyzję o ewentualnej restrukturyzacji.

Proces ten może potrwać od kilku dni do kilku tygodni, w zależności od specyfiki sprawy i procedur obowiązujących w danej instytucji. W przypadku decyzji pozytywnej, bank proponuje konkretne warunki restrukturyzacji, które kredytobiorca może zaakceptować lub odrzucić.

Pamiętaj! Otwarta i szczera komunikacja z bankiem oraz wyjaśnienie wszystkich wątpliwości może pomóc w znalezieniu optymalnego i szybkiego rozwiązania dla obydwu stron.

Czy restrukturyzacja zadłużenia kosztuje?

Restrukturyzacja kredytu nie jest procesem całkowicie bezpłatnym. Ile kosztuje zrestrukturyzowanie jednego kredytu?

Złożenie samego wniosku nie powinno wiązać się z dodatkowymi opłatami. Z pewnością jednak banki naliczą koszty związane z przeprowadzeniem tej operacji. Ich wysokość jest zróżnicowana i zależy od indywidualnej polityki danego banku, rodzaju wprowadzanych zmian i czasu, który na to należy poświęcić.

Podstawowym kosztem jest opłata za sporządzenie aneksu do umowy kredytowej, uwzględniająca nowe warunki spłaty. Jeżeli zapoznamy się z cennikami banków, to kwota ta oscyluje w przedziale 50-100 zł i jest to przeważnie opłata ryczałtowa.

Wyższe koszty pojawiają się w przypadku istotnych zmian, jak wydłużenie okresu kredytowania, zmiany rodzaju rat lub wprowadzenia zabezpieczeń.

Przykładowo opłata w Banku Pekao za zmianę warunków umowy niezwiązanych z wcześniejszą spłatą Pożyczki Ekspresowej, na wniosek pożyczkobiorcy wynosi 35 zł, kiedy zostanie złożony w oddziale banku lub placówce partnerskiej. 25 zł to opłata za złożenie wniosku za pośrednictwem usługi bankowości telefonicznej przez konsultanta, natomiast 20 zł, kiedy wniosek wpłynie za pośrednictwem bankowości elektronicznej 2.

Przed podjęciem decyzji o restrukturyzacji należy dokładnie przeanalizować wszystkie jej aspekty, w tym koszty. Można je sprawdzić w tabeli opłat i prowizji lub zapytać o nie doradcy bankowego.


Jak długo trwa podjęcie decyzji w sprawie restrukturyzacji kredytowej?

Zasadniczo decyzja w sprawie restrukturyzacji kredytu, czy to gotówkowego czy hipotecznego, nie przekracza 30 dni. W każdym banku może to być nieco krócej, ale i dłużej. Prezentuje to poniższa tabela:

BANKCzas rozpatrywania wniosku
Alior Bankdo 30 dni
BNP Paribasbd
Bank Millenniumindywidualnie
Bank Pekaokilka tygodni
Credit Agricoledo 30 dni
mBankdo 14 dni
PKO BPdo 30 dni
Santander Bank Polskado 7 dni


Restrukturyzacja kredytu. Podsumowanie

Restrukturyzacja długu bankowego, czyli posiadanych kredytów i pożyczek, jest rozwiązaniem, który może zostać przeprowadzone przez banki, między innymi, jeżeli:

 • Dochody kredytobiorcy uległy znacznemu obniżeniu, zwłaszcza w przypadku kredytów z długim okresem spłaty, np. kredytów hipotecznych.
 • Wystąpiły krótkoterminowe problemy z płynnością finansową spowodowanych nieprzewidzianymi wydatkami, jednakże osiągnięcie stabilności budżetowej nie zostanie osiągnięte w perspektywie kilku miesięcy.
 • Wydarzyły się sytuacje losowe, takie jak problemy rodzinne, choroba bliskiej osoby, wymagające dużych nakładów finansowych na leczenie i rehabilitację.
 1. Przed wizytą w banku przygotuj propozycję restrukturyzacji zadłużenia.
 2. Zapoznaj się z propozycjami doradcy kredytowego w banku.
 3. Bank może poprosić o przedstawienia dokumentów potwierdzających pogorszenie się Twojej sytuacji finansowej, np. w przypadku utraty pracy – zaświadczenie z Urzędu Pracy.
 4. Jeżeli powstały przeterminowane zobowiązania, najlepiej byłoby je uregulować.
 5. Spłacasz pożyczki pozabankowe? Ureguluj, jeżeli jest to możliwe (ewentualnie zastanów się nad konsolidacją z dodatkową gotówką, którą możesz przeznaczyć na ten cel).
 6. Jeżeli masz dokumenty, które potwierdzają źródło dochodu, należy zabrać je ze sobą do placówki.

Pamiętaj, że nawet po restrukturyzacji, kiedy Twoja sytuacja materialna się poprawi, będziesz mógł skrócić okres spłaty lub dokonywać nadpłat kredytu. To pozwoli szybciej pozbyć się zadłużenia i zmniejszyć cenę finansowania (mniejsze odsetki).


Źródła:
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu19971400939.
2 Źródło Bank Pekao na dzień 10.06.2024 r.: https://www.pekao.com.pl/dam/jcr:41d0764a-5c97-4a11-9db6-54e7c831c947/ToiP_062023_1.pdf.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top
Serwis korzysta z plików cookies. Korzystając z serwisu zgadzasz się na ich wykorzystanie. Nie gromadzi, nie przetwarza danych osobowych. Więcej
ok