Bankowa promesa kredytowa. Co nam daje i ile się na nią czeka?

Redakcja: Marek Kamiński. 2024-06-01 – ostatnia aktualizacja

Promesa kredytowa – pisemne przyrzeczenie udzielenia kredytu przez bank.
1. Ważna jest na czas określony w dokumencie. 2. Promesa może być warunkowa lub bezwarunkowa. 3. Warunkowa uzależnia przyznanie kredytu od spełnienia określnych warunków. 4. Bezwarunkową promesę bank wystawia wyłącznie po zbadaniu, że wnioskodawca posiada zdolność kredytową.
bankowa promesa kredytowa
Bankowa promesa kredytowa. Źródło: kredytyporownywarka.pl
Aby móc zrealizować marzenie o własnym mieszkaniu lub domu, wielu z nas musi sięgnąć po kredyt hipoteczny. A jak duży kredyt możesz otrzymać? Możesz to sprawdzić kontaktując się z bankiem i składając odpowiednie zapytanie. Uzyskanie promesy kredytowej daje większość pewność co do oceny naszej zdolności kredytowej oraz kwoty, jaką możemy pożyczyć. W artykule zostanie wyjaśnione czym jest promesa kredytowa, jak ją uzyskać oraz ile kosztuje.


Ale to nie tylko przed złożeniem wniosku o kredyt hipoteczny, a i nawet w przypadku kredytów gotówkowych, taka promesa kredytowa może się przydać. W dużym skrócie polega to na wydaniu przez bank, do którego zgłosimy się z zapytaniem, obietnicy na piśmie przyznania kredytu. Czy zawsze należy ubiegać się o promesę bankową czy złożyć wniosek o jej wydanie tylko w szczególnych przypadkach?


Co to jest promesa kredytowa i jak wygląda?

Promesa kredytowa jest oficjalnym dokumentem wystawianym przez bank, w którym potwierdza zobowiązanie do wykonania określonej czynności. W omawianym przypadku jest to decyzja o udzieleniu kredytu na określoną kwotę.

Jak wygląda promes bankowa? Dokument ma formę pisemną i opatrzony jest pieczęcią banku, który promesę wystawił. Stanowi zobowiązanie banku do przyznania finansowania pod warunkiem pozytywnej weryfikacji zdolności kredytowej wnioskodawcy.

W promesie kredytowej znajdują się kluczowe informacje dotyczące rodzaju kredytu i jego wysokości, okresu kredytowania oraz orientacyjnej wysokości rat. Dokument ten posiada również określony termin ważności, najczęściej wynoszący 30 dni.

Kiedy możesz potrzebować promesy z banku? Jej celem jest potwierdzenie Twoich możliwości finansowych wobec potencjalnych sprzedawców nieruchomości, stanowiąca niejako zabezpieczenie ich interesów.

Sprzedawca mając uwadze, że nie traci czasu na rozmowę z klientem, który może otrzymać kredyt, a może i nie, zarezerwuje np. daną nieruchomość dla kupującego, aby za jakiś czas dokonać realizacji transakcji.


Czy promesa bankowa daje gwarancję uzyskania kredytu?

Otrzymanie promesy kredytowej od banku nie daje stuprocentowej gwarancji, że kredyt zostanie przyznany. Najważniejsze jest zakres i treść tego dokumentu – to, jakie informacje zawiera. I to ma kluczowe znaczenie dla jego wiążącego charakteru.

W przypadku ogólnej promesy, zawierającej jedynie informacje o wstępnie oszacowanej zdolności kredytowej i potencjalnej kwocie kredytu, to ma ona wyłącznie charakter orientacyjny i umożliwia jedynie wstępne rozeznanie finansowe.

Promesa warunkowa najczęściej wyszczególnia konkretne warunki, które muszą zostać spełnione dla podpisania umowy właściwej, np. może to być wniesienie wkładu własnego w określonej wysokości i określonej formie.

Inaczej wygląda sytuacja, gdy otrzymasz promesę kredytową wystawioną na podstawie pełnej dokumentacji. Na przykład, kiedy chcesz kupić mieszkania, a dokumentacja będzie obejmować zarówno cenę sprzedaży, jak i metraż lokalu i aktualny wpis w księdze wieczystej. Wówczas taka promesa stanowi dla banku wiążące zobowiązanie do udzielenia kredytu.


Promesa kredytu hipotecznego – czym się różni od innych?

Promesa kredytowa dotycząca kredytu hipotecznego jest najbardziej typową i powszechną ze względu na cel kredytowania i wymagane dokumenty. W przypadku planowanego zakupu nieruchomości, taka promesa jest niezwykle istotna, ponieważ daje pewność co do przyznania finansowania przez bank.

Pamiętaj, że zanim podejmiesz kroki związane z zakupem nieruchomości, najlepiej skontaktować się z wybranym bankiem, aby oszacować swoją zdolność kredytową. Pozwoli to określić zakres cenowy szukanego mieszkania lub domu.

Kluczowa różnica polega na tym, że aby otrzymać promesę na kredyt hipoteczny, konieczne jest dostarczenie bankowi pełnej dokumentacji dotyczącej nieruchomości. Dzięki temu bank może dokładnie zweryfikować zdolność kredytową w odniesieniu do planowanej inwestycji.

W sytuacji, kiedy mamy pełne rozeznanie co do możliwości finansowych i deklaracji banku, że kredyt hipoteczny otrzymamy, to wówczas można wpłacić ewentualny zadatek.

Wyobraź sobie, że promesy nie otrzymałeś, a zadatek wpłaciłeś. Tym samym nie masz gwarancji, że wniosek kredytowy zostanie pozytywnie zaopiniowany. Jeżeli nie dojedzie do sfinalizowania umowy, to zadatek przepadnie.

Otrzymania wiążącej promesy hipotecznej daje pewność, że bank kredyt otrzymasz, wówczas wpłacenie zadatku ma sens.

Promesa kredytu hipotecznego jest więc dokumentem wiążącym dla banku. Uzyskując ją masz pewność, że jeżeli spełnisz wymagane warunki postawione przez bank, to kredyt zostanie Tobie przyznany. To kluczowa różnica w porównaniu do ogólnych promes, które mają charakter orientacyjny i nie gwarantują ostatecznej decyzji kredytowej.

Wszystko o kredytach hipotecznych. Pierwsza część: Praktyczny poradnik o kredytach hipotecznych.

Czy i ile kosztuje promesa kredytowa?

W przypadku większości banków w Polsce uzyskanie promesy kredytowej na zakup nieruchomości jest obecnie bezpłatne. Kiedyś opłata za wystawienie takiego dokumentu wynosiła nawet i 300 złotych, jednak wraz z postępującą automatyzacją procesów bankowych, koszty te zostały zniesione.

Wyjątkiem mogą być promesy kredytowe związane z kredytami inwestycyjnymi – dotyczy to głównie przedsiębiorców – lub wówczas, kiedy kredyt przeznaczony jest na inny cele niż zakup mieszkania lub domu. W takich sytuacjach banki mogą pobierać opłatę za wydanie promesy, która przedsiębiorcy mogą wliczyć jako koszt uzyskania przychodu.

Zasadniczo jednak, składając wniosek o promesę kredytową na zakup nieruchomości na cele mieszkaniowe, nie ponosisz żadnych dodatkowych kosztów. Bank dokładnie analizuje Twoją zdolność kredytową i sytuację finansową, a następnie wydaje promesę bezpłatnie. To korzystna zmiana w porównaniu do lat ubiegłych, kiedy taka opłata, na samym początku, stanowiła dodatkowe obciążenie dla kredytobiorców.


Jak długo się czeka na wydanie promesy kredytowej?

Promesy kredytowej nie otrzymamy od ręki. Czas oczekiwania na otrzymanie promesy kredytowej może nieco różnić się w zależności od banku oraz indywidualnej sytuacji finansowej wnioskodawcy.

Zazwyczaj jednak proces wydania takiego dokumentu trwa od kilku dni roboczych do maksymalnie dwóch tygodni.

Wydłużenie tego okresu może być spowodowane koniecznością dodatkowej weryfikacji lub uzupełnienia dokumentacji dotyczącej dochodów, zobowiązań finansowych oraz innych czynników mających wpływ na ocenę zdolności kredytowej. Im bardziej skomplikowana jest sytuacja kredytobiorcy, tym analiza wniosku może zająć więcej czasu.

Warto pamiętać, że po otrzymaniu promesy kredytowej pozostaje około 30 dni na dopełnienie wszelkich formalności związanych z kredytem.

Aby usprawnić cały proces, zaleca się wcześniejsze przygotowanie i złożenie w banku kompletu wymaganych dokumentów. Dzięki temu analiza wniosku może przebiegać sprawniej, a czas oczekiwania na promesę kredytową zostanie skrócony.

Jak uzyskać promesę kredytową w wybranych bankach?

Proces uzyskania promesy kredytowej przebiega podobnie w większości banków. Oto podstawowe kroki, jakie należy podjąć:

  1. Wybierz bank, w którym planujesz zaciągnąć kredyt.
  2. Zadzwoń lub udaj się do placówki banku, aby dowiedzieć się szczegółów o możliwości jej uzyskania.
  3. Wypełnij odpowiedni wniosek i dołącz wymagane dokumenty. We wniosku należy podać swoje dane osobowe, cel kredytowania oraz preferowane warunki (kwota, okres spłaty).
  4. Bank dokona analizy Twojej zdolności kredytowej na podstawie dostarczonych dokumentów.
  5. Po pozytywnej weryfikacji otrzymasz promesę kredytową. Zazwyczaj jest to 7-14 dni roboczych, ale zależy to od banku.

Szczegółowe wymagania dotyczące uzyskania promesy i sposobu złożenia wniosku są różne w poszczególnych bankach i zależą m.in. od rodzaju kredytu, o który zamierzasz wnioskować.

Przykładowo, w PKO BP wydawana jest promesa udzielenia kredytu ekologicznego dla firm, dzięki której przedsiębiorca może zawrzeć umowę o kredyt ekologiczny i złożyć wniosek o premię ekologiczną w BGK.

Bank Pekao SA nie pobiera opłat za promesę hipoteczną, a jej ważność wynosi 60 dni. Natomiast w mBanku opłata za promesę dla kredytów i pożyczek hipotecznych wynosi 150 zł.

W Santander Bank udzielenie promesy do kredytu hipotecznego wynosi 200 zł. W sytuacji, kiedy kredyt został udzielony, a wcześniej kredytobiorca skorzystał z promesy, to opłata za jej wydanie jest zwracana na konto klienta w Santander Bank.


Czy bank może odmówić wydania promesy

Tak, bank ma prawo odmówić wydania promesy kredytowej w określonych sytuacjach.

Najczęstszym powodem jest niewystarczająca zdolność kredytowa wnioskodawcy wynikająca z jego aktualnej sytuacji finansowej.

Bank dokładnie analizuje dokumenty dostarczone przez klienta, takie jak zaświadczenia o dochodach, historię kredytową oraz inne czynniki mające wpływ na możliwość spłaty przyszłego zobowiązania. Jeśli analitycy uznają, że ryzyko jest zbyt wysokie, instytucja finansowa może podjąć decyzję o odmowie wydania promesy.

Co zrobić, jeżeli bank nie wyda promesy kredytowej? Eksperci finansowi w takiej sytuacji doradzają rozważenie złożenie wniosku o decyzję kredytową. Otrzymanie odmowy może również stanowić sygnał do poprawy swojej sytuacji finansowej lub poszukania innego banku o nieco mniej restrykcyjnych warunkach.

Należy pamiętać, że nawet posiadanie promesy kredytowej nie gwarantuje ostatecznego przyznania kredytu hipotecznego. Bank zawsze zachowuje prawo do weryfikacji wszystkich dokumentów i podjęcia indywidualnej decyzji na późniejszym etapie procesu kredytowego.

Dlatego tak ważne jest, aby traktować promesę jako wstępne potwierdzenie zdolności kredytowej, a nie zobowiązanie banku do udzielenia finansowania. Tylko otrzymanie pozytywnej decyzji kredytowej daje pełną pewność co do możliwości zakupu nieruchomości.


Kiedy promesa bankowa nie jest wiążąca?

Promesa kredytowa może stać się dla banku niewiążąca między innymi w przypadku, kiedy:

  1. Nastąpi zmiana sytuacji finansowej kredytobiorcy. Jeśli pomiędzy otrzymaniem promesy a złożeniem wniosku o kredyt hipoteczny Twoja sytuacja materialna ulegnie niekorzystnej zmianie (np. utrata pracy, znaczące obniżenie dochodów), bank może uznać, że nie spełniasz już kryteriów zdolności kredytowej i odmówić przyznania finansowania.
  2. Pojawią się negatywne wpisy w rejestrach. Pojawienie się negatywnych wpisów w bazach danych, takich jak BIK, BIG czy KRD, może skutkować brakiem możliwości uzyskania kredytu pomimo posiadania promesy.
  3. Zmienione zostaną regulacje prawne. Wprowadzenie nowych przepisów lub wytycznych regulujących działalność banków może wpłynąć na zmianę kryteriów przyznawania kredytów hipotecznych, przez co promesa stanie się nieaktualna.
  4. Bank odmówi finansowania nieruchomości. Bank może odmówić udzielenia kredytu na zakup konkretnej nieruchomości, jeśli po dalszej analizie uzna ją za niewłaściwe zabezpieczenie.

Powtórzmy jeszcze raz, że promesa nie gwarantuje ostatecznego przyznania kredytu hipotecznego. Pełną pewność daje dopiero podpisana umowa kredytowa.


FAQ – Promesa kredytowa

Promesa kredytowa to dokument, który może pomóc m.in. w procesie ubiegania się o kredyt hipoteczny na zakup nieruchomości.

Jest ona pisemnym potwierdzeniem wstępnej decyzji banku o możliwości udzielenia finansowania na określoną kwotę . Uzyskanie promesy kredytowej stanowi istotny etap, pozwalający na rozpoczęcie negocjacji z potencjalnymi sprzedawcami nieruchomości oraz wpłacenie zadatku.

Jej posiadanie daje pewność co do zdolności kredytowej i umożliwia podpisanie umowy przedwstępnej kupna-sprzedaży.

W poniższej sekcji FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące promesy kredytowej, jej wykorzystania, okresu ważności, kosztów oraz różnic w porównaniu z decyzją kredytową. Poznaj dokładnie ten ważny element procesu kredytowego, aby móc świadomie zaplanować zakup wymarzonej nieruchomości.


Co to jest zdolność kredytowa?

Zdolność kredytowa to ocena sytuacji finansowej wnioskodawcy, określająca maksymalną kwotę kredytu, jaką może on otrzymać przy założeniu terminowej spłaty rat i pozostałych zobowiązań. Jest to kluczowy czynnik decydujący o przyznaniu kredytu przez bank.


Co to jest wniosek o promesę kredytową?

Wniosek o promesę kredytową to dokument składany w banku, w którym wnioskodawca wyraża chęć uzyskania wstępnego potwierdzenia zdolności kredytowej oraz określa kwotę, okres i cel kredytowania.


Kto wydaje promesę kredytową?

Promesę kredytową wydają instytucje finansowe, takie jak banki i inne podmioty udzielające kredytów. Każda z nich ma własne procedury i kryteria oceny zdolności kredytowej dla swoich klientów.


Jak uzyskać promesę kredytową?

Aby uzyskać promesę kredytową, należy złożyć w banku wniosek wraz z wymaganą dokumentacją, najczęściej wraz z zaświadczeniem o dochodach i zatrudnieniu. Bank dokona analizy zdolności kredytowej i wyda promesę, jeśli wnioskodawca spełni ustalone kryteria.


Jak złożyć wniosek o promesę kredytową?

Wniosek o promesę kredytową można złożyć osobiście w placówce banku, czasami jest to możliwe równie online. Wymagane dokumenty należy dostarczyć wraz z wypełnionym wnioskiem.


Jaką należy dostarczyć dokumentację do wydania promesy o kredyt?

Do uzyskania promesy kredytowej najczęściej wymagane są dokumenty potwierdzające dochody, takie jak zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu. Należy prygotować dokument tożsamości i inne wymagane przez bank.


Jaki jest czas oczekiwania na wydanie promesy kredytowej?

Czas oczekiwania na wydanie promesy kredytowej waha się od kilku dni roboczych do około dwóch tygodni, w zależności od banku i złożoności sytuacji finansowej wnioskodawcy.


Jaki jest koszt promesy kredytowej z banku?

W większości banków w Polsce uzyskanie promesy kredytowej na zakup nieruchomości jest obecnie bezpłatne (w większości! ale nie we wszystkich). Jedynie w przypadku niektórych kredytów, np. inwestycyjnych może być wymagana opłata.


Jak długo jest ważna bankowa promesa kredytowa?

Okres ważności promesy kredytowej wydawanej przez bank wynosi najczęściej od 30 do 60 dni, w zależności od instytucji finansowej.


Jaka jest różnica między promesą a decyzją kredytową?

Promesa kredytowa jest wstępnym potwierdzeniem zdolności kredytowej, podczas gdy decyzja kredytowa to ostateczne zobowiązanie banku do udzielenia finansowania. Posiadanie promesy nie gwarantuje otrzymania kredytu.


Jak wykorzystać promesę kredytową?

Promesa kredytowa służy jako potwierdzenie możliwości finansowych przy negocjacjach z potencjalnym sprzedawcą nieruchomości oraz wpłacaniu zadatku. Jest ona również często wymagana przy podpisywaniu umowy przedwstępnej kupna-sprzedaży.

Jeżeli szukasz kredyt hipoteczny na zakup mieszkania lub domu, to sprawdź kredyty hipoteczne w bankach i u ekspertów finansowych.

Przeczytaj również: Poręczenia i gwarancje spłaty kredytów udzielane z programów rządowych – tryb indywidualny: https://www.bgk.pl/male-i-srednie-przedsiebiorstwa/zabezpieczenie-finansowania/poreczenia-i-gwarancje-splaty-kredytow-udzielane-z-programow-rzadowych-tryb-indywidualny/.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top
Serwis korzysta z plików cookies. Korzystając z serwisu zgadzasz się na ich wykorzystanie. Nie gromadzi, nie przetwarza danych osobowych. Więcej
ok