Bank Pekao S.A.

Bank Pekao S.A. jest drugim największym bankiem uniwersalnym w Polsce oraz jedną z największych instytucji finansowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Jest wiodącym podmiotem na rynku w sektorach: private banking, zarządzaniu aktywami i działalności maklerskiej.

Wybrane produkty finansowe oferowane przez Bank Pekao S.A.

Aktywa Banku Pekao S.A. wynoszą 281 mld zł. Bank Pekao obsługuje ponad 6,4 mln klientów i posiada drugą co do wielkości sieć oddziałów w Polsce.

Zróżnicowany profil działalności Banku Pekao S.A. jest wspierany przez wiodący na rynku bilans i profil ryzyka, który ma swoje odzwierciedlenie w najniższych kosztach ryzyka oraz w silnych wskaźnikach kapitałowych i odporności na warunki makroekonomiczne.

Jest na 2. miejscu spośród 50 najbardziej odpornych banków w Europie w testach warunków skrajnych, przeprowadzonych przez EBA.

Rok założenia: 1929 r.
Od 1998 r. Bank Pekao jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) i uczestniczy w lokalnych indeksach, m.in WIG, WIG 20, WIG-Banki oraz w międzynarodowych indeksach (m.in. Stoxx Europe 600). Pekao to jedna z najbardziej dywidendowych spółek giełdowych w Polsce na przestrzeni ostatnich 10 lat, ceniona wśród inwestorów. Wypłaciła w ciągu dekady łącznie 20 mld zł z wypracowanego zysku.

Jako wiodący bank korporacyjny w Polsce, obsługuje co drugą korporację w Polsce.

Źródła:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bank_Polska_Kasa_Opieki
https://media.pekao.com.pl


Sprawdź również co oferuje Bank Santander.

Serwis korzysta z plików cookies. Korzystając z serwisu zgadzasz się na ich wykorzystanie. Nie gromadzi, nie przetwarza danych osobowych. Więcej
ok