Bank który pomaga zadłużonym

2021-08-05 – ostatnia aktualizacja

Czy kredyt konsolidacyjny jest dobrym rozwiązaniem dla kredytobiorców, którzy spłacają kilka różnych zobowiązań (kredyty i pożyczki), a jednocześnie każdy miesiąc, to walka, aby „dopiąć” domowy budżet? O konsolidacji warto pomyśleć dużo wcześniej, zanim wystąpi niebezpieczeństwo utraty płynności finansowej i pojawi się decyzja, jaką ratę zapłacić w pierwszej kolejności.

bank który pomaga zadłużonym

W zasadzie nie ma większego znaczenia czy posiadasz kilka kredytów i pożyczek gotówkowych, czy „tylko” spłacasz kredyt samochodowy i zadłużenie na karcie kredytowej i w rachunku ROR. Tak naprawdę nie liczba posiadanych zobowiązań powoduje problemy finansowe, ale zmiany zachodzące w rozporządzalnym budżecie.

Warunki mikroekonomiczne zmieniają się na gorsze, rosną ceny i koszty utrzymania gospodarstwa domowego. Zmienia się jego struktura: dochody nie rosną tak dynamicznie jak wydatki, co powoduje, że te drugie stopniowo mają coraz większy udział w domowym budżecie. Raty kredytowe również nie maleją. W końcu może przyjść czas, że finanse domowe się „nie domkną” i konieczne będzie poszukanie dodatkowych dochodów lub ograniczenie wydatków.

Jeżeli znajdziesz się w takiej sytuacji i chciałbyś ograniczyć wydatki z tytułu płaconych rat, to warto zastanowić ię na konsolidacją kredytów.

Bank, który pomaga zadłużonym tylko z dobrą zdolnością i wiarygodnością kredytową

Każdy bank pomoże w takiej sytuacji, o ile masz zdolność kredytową, nie masz długów (nie znajdujesz się w ewidencji BIG), a Twoja historia kredytowa w BIK jest pozytywna. Jeżeli spełniasz te trzy podstawowe kryteria, to uzyskaniem kredytu konsolidacyjnego nie powinno być problemu.

Kredyt konsolidacyjny znajduje się w ofercie większości takich instytucji (komercyjne, spółdzielcze oraz SKOK-i). Pozwala on spłacić wybrane kredyty i pożyczki, które zostały wyszczególnione we wniosku kredytowym. W praktyce polega tona tym, że bank po dokonaniu oceny zdolności i wiarygodności kredytowej, spłaca Twoich bankowych wierzycieli i udziela kredytu konsolidacyjnego. W ten sposób ograniczasz liczbę posiadanych zobowiązań – to po pierwsze.

Po drugie, bardzo często praktykowane jest wydłużenie czasu spłaty nowego kredytu w taki sposób, aby nowa rata była mniejsza od sumy rat konsolidowanych zobowiązań. Pozwala to ograniczyć wydatki związane z regulowaniem zadłużenia (czasem nawet i o 20-30%).

Pieniądze z konsolidacji nie są wypłacane na Twoje konto, ponieważ to bank spłaca konsolidowane zobowiązania.

W przypadku pożyczek konsolidacyjnych pieniądze są wypłacane na Twoje konto, ale musisz w terminie wyznaczonym przez bank, spłacić samodzielnie kredyty i pożyczki.

Zanim wybierzesz bank, zastanów się jakie kredyty chciałbyś skonsolidować, a w następnym kroku skontaktuj się z wybranym bankiem. Każdy z nich bowiem prowadzi własną politykę kredytową, a tym samym zakres i warunki konsolidacji mogą być różne.

Konsolidacja kredytów obejmuje

Konsolidacja kredytów może objąć swoim zakresem dwa zobowiązania lub więcej, udzielonych w różnych bankach, jak i różne kredyty i pożyczki. Mogą to być:

Czy można skonsolidować pożyczki gotówkowe udzielane przez firmy pozabankowe? Nie. Korzystając z kredytu konsolidacyjnego nie jest to możliwe, ale może skorzystać z dodatkowej gotówki w ramach kredytu konsolidacyjnego i przeznaczyć ją na spłatę pożyczek zaciągniętych w firmach pożyczkowych.

Środki finansowe uzyskane w ramach pożyczki konsolidacyjnej umożliwiają spłatę chwilówek i pożyczek ratalnych zaciągniętych w podmiotach niebankowych.

Kiedy warto jest wziąć pod uwagę kredyt konsolidacyjny

Konsolidacja kredytów powinna być rozważana w sytuacji, kiedy:

  • chcesz poprawić płynność finansową, zmniejszając aktualne obciążenia z tytułu płatności rat,
  • ograniczyć liczbę spłacanych zobowiązań i spłacać jeden kredyt w jednym terminie, i w jednym banku,
  • zamienić „stary i gorszy” kredyt nowym, ze zdecydowanie lepszymi warunkami spłaty,
  • zwiększyć swoją zdolność kredytową,
  • uzyskać dodatkową gotówkę.

Kredyt konsolidacyjny umożliwia zatem „połączenie” wszystkie zobowiązania w jedno oraz dodatkowo zmniejszyć wysokość nowej raty. Należy zawsze pamiętać o tym, że znacznie niższa rata kapitałowo-odsetkowa jest przede wszystkim wynikiem wydłużenia okresu kredytowania.

Minus takiego rozwiązania? Wydłużenie czasu spłaty wiąże się ze wzrostem kosztów odsetkowych. Spowodowane jest to tym, że im dłużej korzystasz z pożyczonego kapitału, to tym większą zapłacisz cenę.

Ważne jest porównanie ofert kredytowych, ale nawet wówczas, kiedy zainteresowany jesteś tylko jedną, nie zapomnij sprawdzić sumę kosztów całkowitych, jak i każdego kosztu z osobna. Bank poza odsetkami może naliczyć np. prowizję za udzielenie kredytu, zaoferować ubezpieczenie w zamian za obniżkę oprocentowania nominalnego, itp. Przeanalizuj każdą dostępną opcję i sprawdź jak kształtuje się koszt całkowity.

Każdy zaciągnięty kredyt oznacza, że musisz oddać więcej niż pożyczyłeś, również w przypadku konsolidacji. Zwróć uwagę, że zobowiązania finansowa które zaciągasz, zwiększają wysokość Twojego zadłużenia.

Krótkie podsumowanie konsolidacji

Każdy bank który pomaga zadłużonym, nie tylko swoim klientom, zasługuje na uznanie. Oczywiście nie robi tego bezinteresownie. Przede wszystkim zależy mu na tym, aby – w ten czy inny sposób – zaciągnięte zobowiązania kredytowe zostały spłacone. Najgorszym rozwiązaniem jest zaprzestanie spłacania przez kredytobiorcę rat kredytowych.

Jeżeli widzisz, że Twoja sytuacja może się pogorszyć w najbliższym czasie i zacznie brakować środków na pokrycie płatności, to nie czekaj, aż to się stanie, tylko działaj zdecydowanie! Jeżeli spłacasz jeden kredyt, możesz podpisać stosowany aneks do umowy, np. wydłużając czas spłaty lub korzystając z prolongaty w spłacie. Jeżeli zobowiązań kredytowych jest kilka lub kilkanaście, zastanów się nad konsolidacją i kredytem konsolidacyjnym.

Nadmierna liczba posiadanych kredytów i pożyczek może być problemem. Stanie się on jeszcze większy, kiedy utracisz płynność finansową, zdolność kredytową i wiarygodność BIK. Wówczas może być już za późno na działania naprawcze, a jako nierzetelny kredytobiorca nie uzyskasz ŻADNEJ pomocy ze strony banku.

1 komentarz do “Bank który pomaga zadłużonym”

  1. Mam wrażenie, że jednak żaden bank nie chce pomagać zadłużonym, ale na nich dodatkowo zarobić.

Możliwość komentowania została wyłączona.

Serwis korzysta z plików cookies. Korzystając z serwisu zgadzasz się na ich wykorzystanie. Nie gromadzi, nie przetwarza danych osobowych. Więcej
ok