Kredyt Bank

Redakcja: Marek Kamiński. 2024-05-17 – ostatnia aktualizacja

Kredyt Bank. Przeczytaj o historii jednego z najbardziej popularnych przed laty banków w Polsce. Swoją działalność rozpoczął tuż po pierwszych przemianach ustrojowych w Polsce.
Kredyt Bank
Kredyt Bank. Źródło: kredytyporownywarka.pl

Czy są jeszcze osoby, które pamiętają Kredyt Bank S.A.? Z pewnością tak. Jednak, to krótka historia, bo zaledwie trzynastoletnia, ale jeszcze w 2012 roku zaliczany był do grona największych komercyjnych banków w Polsce.

Kredyt Bank 4 stycznia 2013 połączył się z Bankiem Zachodnim WBK i… przestał istnieć. Powstał Bank Zachodni WBK, który za kilka lat również zniknie z bankowej listy Polski…

Kredyt Bank. Powstanie i historia

Kredyt Bank powstał w 1990 roku i był jednym z pierwszych banków prywatnych w Polsce. Został założony przez Stanisława Pacuka, którym kierował do 2003 roku.

W 1993 roku Kredyt Bank kupił akcje Banku Ziemskiego w Warszawie, a następnie włączył go w swoje struktury. Podobną transakcję rok później zawarto z udziałowcami Wrocław Banku. W 1995 roku przyłączono PBH Gecobank, zaś w 1996 roku Kredyt Bank kupił udziały w Banku Depozytowo-Powierniczym Glob.

Lata dziewięćdziesiąte

Kilka lat później, w roku 1994 debiutuje na GPW. Przełomową datą był rok 1997. To właśnie wtedy podpisano umowę z Narodowym Bankiem Polskim o zakupie akcji Polskiego Banku Inwestycyjnego oraz Prosper Banku, a w 1998 roku również Agrobanku.

W styczniu 2002 roku podczas uroczystości inauguracji nowego roku giełdowego, Prezes Zarządu GPW w Warszawie Wiesława Rozłuckiego przyznał nagrodę Kredyt Bankowi za największy wśród spółek giełdowych z indeksu MIDWIG obrót akcjami w 2001r.

Dynamiczny rozwój banku (po IV kwartałach 2001 roku zysk netto wynosił 78 493 tys. zł, z ponad 350 placówkami bankowymi), sprawia, że w 2001 roku Grupa KBC pozyskuje w wyniku emisji ponad 50% akcji banku, w ciągu roku zwiększając swoje zaangażowanie w kapitale banku do ponad 75% akcji.

Ciekawostki:
Kredyt Bank został ogłoszony LIDEREM INFORMATYKI 1998 w kategorii FINANSE i BANKOWOŚĆ wg COMPUTERWORLD POLSKA.W 2000 roku Kredyt Bank S.A. oferował 4-miesięczną lokatę CONSTANS. Stałe oprocentowanie wynosiło 15,5% w skali roku – znacznie przewyższające poziom inflacji.

Dynamiczny rozwój 2001 – 2011

W 2000 roku w skład Grupy Kredyt Bank S.A. wchodzą

 • Prosper-Bank S.A.
 • Zachodnio-Ukraiński Bank Komercyjny
 • Spółki okołobankowe (między innymi: dom brokerski, spółka leasingowa, firmy pośrednictwa kredytowego)
 • Towarzystwa ubezpieczeniowe
 • Powszechne Towarzystwo Emerytalne Kredyt Banku.

GŁÓWNI AKCJONARIUSZE KREDYT BANKU S.A. Wg stanu na 19 maja 2000 roku

 1. KBC Bank N.V. (Belgia) 29,89% (KBC Bank N.V. ma prawo do wykonywania 48,17% głosów na WZA Kredyt Banku S.A.)
 2. Bankers Trust Company 20,28%
 3. Banco Espirito Santo S.A. (Portugalia) 10,43%
 4. Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (Wlk. Brytania) 9,17%
 5. Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej 5,09%
 6. Cassa di Risparmio di Padova (Włochy) 3,74%
 7. Poland Growth Fund L.P. razem z Poland Growth Fund Ltd. 3,62%
  Budimex S.A. 2,96%

W roku 2001 bank nawiązuje współpracę z towarzystwem ubezpieczeniowym Warta, w wyniku której zostaje podpisana umowa bancassurance.

Od sierpnia 2001 Kredyt Bank zostaje partnerem strategicznym firmy Żagiel S.A. nabywając 26%. W styczniu 2002 r. w posiadaniu banku znajduje się już większościowy pakiet, a Żagiel S.A. zostaje włączony do Grupy Kapitałowej Kredyt Banku. Od czerwca 2002 r. jedynym właścicielem jest już Kredyt Bank.

Ciekawostki:
Kredyt Bank brał udział w realizacji produkcji filmowych takich jak: Ogniem i Mieczem, Pan Tadeusz, Przedwiośnie, W pustyni i w puszczy, Quo Vadis.

GŁÓWNI AKCJONARIUSZE KREDYT BANKU S.A. Wg stanu na 31 grudnia 2003 roku

Właścicielem największego pakietu akcji jest belgijski KBC Bank N.V., który posiada 81,40% kapitału akcyjnego Kredyt Banku. Kolejne 3,64% należy do SANPAOLO IMI Internazionale S.p.A.

Kredyt Bank z nowym logo

W 2005 roku po 15 latach funkcjonowania Kredyt Bank zmienia swoje oblicze – wprowadza nowe logo. Jak podkreśla bank w ten sposób pragnie „podkreślić nasz związek z KBC, dużą międzynarodową grupą finansową„.

Nowe logo nawiązuje do sylwetki człowieka z opiekuńczo rozłożonymi ramionami – „symbolizuje troskę o klienta i jego bliskich„.

kredyt bank

Wprowadzenie nowego logotypu to także podkreślenie bliskiej współpracy z towarzystwem ubezpieczeniowym WARTA.

W 2006 roku Kredyt Bank rozpoczął projekt rozbudowy swojej sieci placówek o 120 jednostek do końca 2008 roku. KBC sprzedaje 5,5 proc. udziałów w Kredyt Banku w celu zwiększenia płynności akcji banku do 20 proc. Zaangażowanie Grupy KBC wynosi na koniec roku 80 proc. udział w kapitale akcyjnym Kredyt Banku.

Ciekawostki:
W rankingu Forbesa na najlepszy bank dla klienta indywidualnego Kredyt Bank zajął 2 miejsce. Forbes wspólnie z TNS OBOP badał przyjazność, koszty prowadzenia rachunku, ofertę depozytową oaz kredytów odnawialnych, a także dostępność do rachunku.

Kredyt Bank po raz pierwszy znalazł się w ogłoszonym 14 lipca 2011 r. przez GPW nowym składzie RESPECT Index. To pierwszy w regionie Europy Środkowo-Wschodniej indeks spółek o najwyższych standardach CSR, czyli społecznej odpowiedzialności biznesu.

Ciekawostki:
W 2008 roku Kredyt Bank wraz z WARTĄ zostaje sponsorem koncertu Carlosa Santany na Stadionie Gwardii w Warszawie.W 2009 roku Kredyt Bank i WARTA sponsorują pożegnalny koncert zespołu Simply Red, który po 25 latach działalności artystycznej zdecydował się zakończyć karierę. Koncert odbył się na warszawskim Torwarze.W 2011 roku bank rozpoczął proces zmiany wizerunku marki. W kampanii wystąpili Wojciech Mann i Krzysztof Materna. Duet promował nową filozofię Kredyt Banku „Finanse z zasadami”.

Sprzedaż banku i koniec marki

Światowy kryzys ma duży wpływ na działalność banku. Komisja Europejska wyraża zgodę na wsparcie ze strony belgijskiego rządu i 13 lipca 2011 roku grupa KBC poinformowała o zamiarze sprzedaży posiadanych 83% akcji banku. Jest to jeden z punktów planu restrukturyzacyjnego.

W następnym roku hiszpańska grupa Banco Santander, właściciel między innymi BZ WBK w Polsce, dochodzi do porozumienia w sprawie połączenia obu banków.

4 stycznia 2013 roku, po spełnieniu wszystkich wymogów prawnych, Kredyt Bank S.A. połączył się z Bankiem Zachodnim WBK S.A.

W wyniku połączenia Bank Zachodni WBK stał się następcą prawnym i wstąpił we wszystkie prawa i obowiązki Kredyt Banku.

W ostatnich miesiącach 2013 roku pojawia się na stronie banku komunikat: „Uprzejmie informujemy, że dnia 9 września 2013 r. serwis www.kredytbank.pl został wyłączony. Zmiana ta jest efektem połączenia Kredyt Banku z Bankiem Zachodnim WBK. Za ok. 15 sekund zostaną Państwo przekierowani na stronę www.bzwbk.pl….”

I to byłby na koniec tej ciekawej historii Kredyt Banku.

Produkty finansowe oferowane przez Kredyt Bank w 2011

Pod koniec działalności, w 2011 roku, Kredyt Bank w swojej ofercie miał między innymi:

 • rachunki bankowe: Ekstrakont Junior, Student, S, Profit, VIP,
 • karty kredytowe,
 • kredyty i pożyczki:
  • Kredyt gotówkowy – kredyt do 100 000 zł, do 20 000 zł bez zabezpieczeń (Rzeczywiste roczne oprocentowanie kredytu wynosiło 18,39%. Kredyt o stałym oprocentowaniu nominalnym 14,00%).
  • Pożyczka hipoteczna Ambicja – do 300 000 złotych, maksymalnie na 15 lat.
  • Kredyt mieszkaniowy.
  • Kredyt konsolidacyjny z zabezpieczeniem hipotecznym.
  • Limit kredytowy w Ekstrakoncie.
  • Kredyt samochodowy Autokredyt (do 100% wartości nowego samochodu albo motocykla: maksymalny okres kredytowania zakupu samochodów i motocykli 7 lat, dla pozostałych środków transportu – 4 lata).
  • Kredyt studencki.
  • Pożyczka na zakup papierów wartościowych w obrocie pierwotnym.
 • ubezpieczenia
Gdzie najtaniej wziąć kredyt gotówkowy? Sprawdź porównanie kredytów i pożyczek gotówkowych.
Prezesi Kredyt Banku

Stanisław Pacuk (1990 – 2003)

Ukończył studia ekonomiczne w Szkole Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie. Od 1972 do 1986 roku zajmował samodzielne i kierownicze stanowiska w Narodowym Banku Polskim. Przez ostatnie cztery lata pracy w NBP był dyrektorem Głównego Oddziału Walutowo-Dewizowego. Był jednym z głównych współorganizatorów Banku Rozwoju Eksportu S.A. W latach 1987 – 1990 był I zastępcą Prezesa Zarządu tego banku. Stanowisko Prezesa Zarządu Kredyt Banku S.A. pełni od utworzenia banku w 1990 roku.

20 sierpnia 2002 otrzymał, jako pierwszy przedstawicielowi polskiego sektora finansowego, z rąk Ambasadora Królestwa Belgii, Rafaela Van Hellemonta jedno z najwyższych odznaczeń belgijskich – Kawalerię Orderu Korony, nadaną przez Króla Alberta II.

Pełnił między innymi funkcje:
Wiceprezes Rady Nadzorczej Budimex S.A.,
Przewodniczący Rady Nadzorczej Bankowego Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji „Heros Life” S.A..
Od 5 marca 1997 roku Wiceprzewodniczący a następnie Przewodniczący Rady Nadzorczej Towarzystwa Ubezpieczeń w Rolnictwie i Gospodarce Żywnościowej „Agropolisa” S.A..
Od 21 kwietnia 1997 r. do 29 września 1997 r. Przewodniczący Rady Polskiego Banku Inwestycyjnego S.A.
Od 26 maja 1997 r. Przewodniczący Rady Banku Prosper Bank S.A.
Od 1 lipca 1999 Przewodniczący Rady Nadzorczej PTE Kredyt Banku S.A.

Małgorzata Kroker-Jachiewicz (2003 – 2005)

Absolwentka Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie. Pracę w bankowości rozpoczęła od 1 lutego 1991 roku – kolejno w Banku Rozwoju Eksportu S.A., Pekao S.A., Kredyt Banku S.A. w pionach kredytowych, na stanowiskach samodzielnych i kierowniczych.
W Banku Pekao S.A. tworzyła Departament Obsługi Podmiotów Gospodarczych początkowo jako zastępca, a następnie dyrektor tego departamentu.
Od grudnia 1994 roku zatrudniona w Kredyt Banku S.A. na stanowisku zastępcy dyrektora Departamentu Kredytów, od 1 września 1995 roku do 28 lutego 1997 r. dyrektor Departamentu Organizacji i Sieci. Od 1 grudnia 1996 r. Członek Zarządu Banku, a następnie od 1 marca 1997 r. do 24 lutego 1998 r. Członek Zarządu – Dyrektor Banku. Od 1 marca 1998 roku Wiceprezes Zarządu Banku. Na stanowisko Prezesa Zarządu – Dyrektora Generalnego Kredyt Banku S.A. została powołana 14 maja 2003 roku. Po zmianie Prezesa Zarządu, pełniła funkcję Wiceprezes Zarządu – Zastępca Dyrektora Generalnego Banku.

Pełnione funkcje:
Od 1 lutego do 22 lipca 1996 roku Członek Zarządu Banku Depozytowo-Powierniczego Glob S.A.
Od 21 kwietnia 1996 r. Członek Rady Polskiego Banku Inwestycyjnego S.A., a następnie Członek Zarządu PBI (do 29 września 1997r.).
Od 26 maja 1997 r. Wiceprzewodnicząca Rady Banku Prosper Bank S.A.
Członek Rady Nadzorczej TURiGŻ Agropolisa S.A. oraz Członek Rady Nadzorczej BTUiR Heros.

Ronnie Richardson (2005 – 2008)

Zajmował wiele kierowniczych stanowisk w bankowości i finansach pracując w pionach: komercyjnym, IT, bankowości korporacyjnej oraz kredytowym. W roku 1991 został prezesem spółki Eurolease, w 1998 r. stanął na czele firmy Fortis Lease. W 2002 r. został dyrektorem generalnym, a w 2003 r. prezesem zarządu Fortis Bank Polska.

Maciej Bardan (2008 – 2012)

Maciej Bardan studiował bankowość i finanse w Szkole Głównej Handlowej (SGH). Karierę zawodową rozpoczął w 1989 roku w FTE Universal Sp. z o.o. W roku 1992 związał się z Citibank (Poland) S.A., gdzie piastował do 2001 roku wiele różnych stanowisk.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top
Serwis korzysta z plików cookies. Korzystając z serwisu zgadzasz się na ich wykorzystanie. Nie gromadzi, nie przetwarza danych osobowych. Więcej
ok