Bank Amerykański AmerBank – licencja nr 1

2023-11-08 – ostatnia aktualizacja

Bank Amerykański AmerBank powstaje w grudniu 1989 r. z inicjatywny osób prywatnych oraz firm krajowych i zagranicznych, m.in. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo i Polish American Resources Corporation.

Bank Amerykański AmerBank - licencja nr 1

AmerBank był pierwszą instytucją zagraniczną, która dostała licencję NBP na prowadzenie działalności bankowej w Polsce. Jest również pierwszym, od lat powojennych, bankiem w Polsce z przewagą kapitału zagranicznego. Kapitał założycielski wynosił 7 mln dolarów.

W 1990 roku do grona akcjonariuszy dołączyły amerykańskie firmy: Morrison Knudsen Corporation, HAC Investement Ltd. (podmiot zależny od Bankers Trust Company) oraz Warner Comunication Inc.

W 1991 roku Bank rozpoczął działalność operacyjną.

W 1992 roku podwyższono kapitał akcyjny o kwotę 3 600 000 zł (36 mld złotych przed denominacją).

W 1994 roku kapitał akcyjny AmerBanku wynosi 81 mld zł (przed denominacją). W tym samym roku bank debiutuje na GPW – na rynku podstawowym jest notowanych 45,2 proc. akcji banku (w 2010 roku wychodzi z giełdy już jako DZ BANK Polska).

W 1993 roku zostało utworzone przedstawicielstwo banku w Poznaniu, następnie przekształcone (1996 r.) w filię.

W 1994 r. rozpoczął działalność Dom Maklerski AmerBrokers, działający jako oddział banku. W 2000 r. zostaje wydzielone ze struktur banku.

W 1995 r. Bank Pocztowy i AmerBank zawarli porozumienie o współpracy.

Na koniec 1996 r. zysk netto banku wyniósł 9 mln zł.

W październiku 1998 r. rozpoczął działalność II oddział Banku w Warszawie, a na początku roku następnego AmerBank otworzył przedstawicielstwo w Lublinie.

W 1998 r. w wyniku publicznego wezwania DG BANK skupił blisko 60 proc. akcji AmerBanku (Bayerische Landesbank posiadał wówczas nieco ponad 7 proc.).

W 2001 roku bank wykazał już 8,9 mln zł strat netto.

W październiku 2003 roku przekształcony w DZ BANK Polska S.A.

Produkty oferowane przez AmerBank

Pod koniec prowadzonej działalności w strukturze kredytów dominowały kredyty dla średnich i dużych prywatnych podmiotów gospodarczych (znaczną część stanowiły kredyty inwestycyjne).

Z ogólnej sumy kredytów najwięcej środków zaangażowano w telekomunikację, w budownictwo, i w przemysł rolno – spożywczy. Nowością w ofercie Banku Amerykańskiego w Polsce S.A. jest kredyt ” multipurpose ” przyznawany w formie linii kredytowej, w ramach której można skorzystać z różnych kredytów i usług objętych ryzykiem kredytowym.

W 2002 r. bank oferował między innymi kredyty:

 • krótkoterminowe, z terminem spłaty do 7 dni,
 • krótkoterminowe, z terminem spłaty do 12 m-cy,
 • średnioterminowe, z terminem spłaty do 36 m-cy,
 • długoterminowe, z terminem spłaty powyżej 36 m-cy,
 • kredyty złotowe,
 • kredyty dewizowe,
 • kredyty indeksowane.

Bank oferował klientom możliwości lokowania pieniędzy zarówno w złotych jak i w walutach obcych. Operacje gotówkowe prowadzone były w sześciu walutach: PLN, USD, GBP, CHF, EUR.

Bank prowadził rachunki:

 • rachunki bankowe dla krajowych i zagranicznych podmiotów gospodarczych,
 • rachunki oszczędnościowe dla krajowych i zagranicznych osób fizycznych,
 • rachunek lokat terminowych dla krajowych i zagranicznych osób fizycznych i podmiotów gospodarczych,
 • w ramach umowy rachunku bankowego rachunki a’vista (płatne na każde żądanie): bieżące i pomocnicze, rachunki lokat terminowych na 1, 3, 6 i 12 miesięcy.

W zakresie obsługi rachunku bankowego bank przeprowadzał operacje:

 • wpłat i wypłat gotówkowych,
 • przekazy pieniężne,
 • skup i sprzedaż waluty,
 • rozliczenia transakcji handlu zagranicznego,
 • realizowanie czeków gotówkowych i rozrachunkowych,
 • rozliczanie operacji kredytowych.

Przeczytaj również na blogu:

Serwis korzysta z plików cookies. Korzystając z serwisu zgadzasz się na ich wykorzystanie. Nie gromadzi, nie przetwarza danych osobowych. Więcej
ok