Słownik terminów kredytowych i pożyczkowych

Słownik terminów kredytowych i pożyczkowych

Akt notarialny. Jest formą dokumentu urzędowego, który potwierdza dokonanie określonej czynności prawnej. Zostaje on sporządzony w sytuacji, w której jest wymagany przez przepisy prawa lub wynika to z woli stron. Akt notarialny jest sporządzany przez notariusza. W przypadku kiedy forma aktu notarialnego nie zostanie dochowana,...

Kredyty dla gospodarstw domowych 2 kwartał 2019

Kredyty dla gospodarstw domowych. Sytuacja za II kwartał 2019

Departament Stabilności Finansowej NBP publikuje co kwartał raport „Sytuacja na rynku kredytowym”. Badania ankietowe przeprowadzane są wśród przewodniczących komitetów kredytowych kilkudziesięciu największych banków działających na polskim rynku. Głównym założeniem ankiety jest określenie kierunku zmian polityki kredytowej (kryteria i warunki udzielania kredytów) oraz zmian popytu na...

raport kredyty lipiec 2019

Sprzedaż kredytów w lipcu 2019 roku

W najnowszym Newsletterze kredytowym BIK z dnia 28 sierpnia 2019 roku, Biuro Informacji Kredytowej podaje najnowsze dane dotyczące sprzedaży kredytów w Polsce. W lipcu 2019 roku., w porównaniu do analogicznego miesiąca roku poprzedniego (ujęcie wartościowe), banki oraz SKOK-i udzieliły kredyty na zdecydowanie wyższą kwotę we...

Koszty kredytowe, które ponosimy w związku z kredytem, a RRSO

Koszty kredytowe, które ponosimy w związku z kredytem, a RRSO

Każdy podmiot, który udziela pożyczek lub kredytów, zarówno banki, SKOK-i lub firmy pożyczkowe, nie może oprocentować kredytu (lub pożyczki) powyżej czterokrotności stopy lombardowej (obecnie wynosi ona 2,5%, zatem kredyt i pożyczki nie mogą być oprocentowane nominalnie wyżej niż 10% rocznie). Ale oprocentowanie nominalne nie jest...

Polskie Towarzystwo Finansowe

Historia Polskiego Towarzystwa Finansowego

Polskie Towarzystwo Finansowe na rynku usług finansowych funkcjonowało od 1995 r. PTF S.A. było jednym z największych operatorów kredytów samochodowych oraz czwartym pośrednikiem kredytowym w Polsce (2004 r.). Głównym przedmiotem działalności firmy były: kredyty samochodowe (oferowane w sieci placówek oraz we współpracujących salonach i komisach...

Serwis korzysta z plików cookies. Korzystając z serwisu zgadzasz się na ich wykorzystanie. Nie gromadzi, nie przetwarza danych osobowych. Więcej
ok