KREDYTY PORÓWNYWARKA

Kredyty porównywarka - serwis, w którym znajdziesz narzędzia finansowe, które pozwalają na wyszukanie i porównanie ofert bankowych kredytów i pożyczek. Porównanie kredytów bankowych jest niezmiernie istotne, jeżeli chcemy wyszukać tani lub korzystny kredyt. Niezależnie od tego czy to jest kredyt gotówkowy, konsolidacyjny czy mieszkaniowy.

PORÓWNYWARKA KREDYTÓW BANKOWYCH

Każda porownywarka kredytow bankowych jest z pewnością pewną pomocą w zorientowaniu się w najnowszej ofercie banków i OSZACOWANIU RAT KREDYTOWYCH. Nie powinna jednak służyć do wyszukiwania najtańszego kredytu, bo to jest niemożliwe. Wysyłając wniosek kontaktowy do banku mamy możliwość sprawdzenia oferty pod względem całkowitych kosztów kredytu oraz dopasowania raty do naszych możliwości finansowych.

porównywarka kredytów bankowych

Porównywarka bankowa

Czy każda porównywarka cen kredytów jest dobrym narzędziem? Nie każda. W przypadku kredytów konsolidacyjnych, porównywarka nie pozwoli na znalezienie najlepszej oferty, a chociażby dlatego, że mamy w bankach kredyty konsolidacyjne gotówkowe i hipoteczne.

Porównywarka kredytów mieszkaniowych również nie ułatwi wybór banku, chyba, że orientujemy się w zagadnieniu kredytów hipotecznych. Jeżeli nie, to w takim przypadku zdecydowanie lepiej jest skorzystać z pomocy doradcy kredytowego. Nawet najlepsza i aktualna wyszukiwarka kredytów hipotecznych nie pomoże w wyszukaniu najtańszego kredytu, a jedynie wyselekcjonowanie banków i oszacowanie rat kredytowych.

Porównywarka Kredyty

W serwisie, poza kredytami i pożyczkami bankowymi, znajdziesz także wyszukiwarkę pożyczek niebankowych (firmy pożyczkowe i pożyczki krótkoterminowe oraz ratalne). Poza kredytami i pożyczkami, w serwisie znaleźć można także konta bankowe osobiste i firmowe.

Pamietaj również o tym, że pożyczając pieniądze w banku, musisz mieć odpowiednią zdolność kredytową. Bank wylicza ją, aby sprawdzić czy dasz radę spłacić kredyt lub pożyczkę wraz z odsetkami i innymi kosztami kredytowymi. W tym celu bierze pod lupę twoje przychody i wydatki. Przychody - ile zarabiasz. Do wydatków wlicza się między innymi koszty utrzymania (prąd, gaz, czynsz, inne kredyty i pożyczki). Dodatkowo bank bierze pod uwagę jak liczną masz rodzinę, a także np. w jakim mieście mieszkasz.

Ale to nie wszystko, bank jeszcze musi sprawdzić twoją wiarygodność kredytową. W Biurze Informacji Kredytowej (BIK) sprawdza czy masz pozytywną historię kredytową. Uzyska informacje między innymi czy terminowo spłacałeś poprzednie zobowiązania (jeżeli takie były). Gdy już dokonana oceny kredytowej, może nareszcie zadecydować czy przyznać tobie kredyt.


Analiza zdolności kredytowej

Obowiązkiem każdego kredytodawcy przed zawarciem umowy o kredyt czy też umowy o pożyczkę jest dokonanie oceny zdolności kredytowej konsumenta. Jest to nie inaczej, jak analiza możliwości uregulowania zaciągniętego zobowiązania finansowego.

Analiza jest dokonywana na podstawie posiadanych przez kredytodawcę informacji uzyskanych bezpośrednio od konsumenta lub/i dokonywana na podstawie informacji zawartych w bazach danych (pozyskane z odpowiednich baz danych lub znajdujących się w zbiorach konkretnego kredytodawcy).

Konsument natomiast jest zobowiązany do przedstawienia, na żądanie kredytodawcy, prawdziwych dokumentów i informacji zgodnych ze stanem faktycznym, które są niezbędne do dokonania takie oceny zdolności kredytowej.

Ocena zdolności kredytowej, a obowiązujące przepisy

Umocowania prawne do oceny zdolności kredytowej przez banki oraz inne instytucje ustawowo upoważnione do udzielania kredytów:

- Ustawa o kredycie konsumenckim,
- Ustawa - Prawo bankowe,
- Inne regulacje obowiązujące te podmioty.

Odmowa udzielenia kredytu.

W przypadku odmowy udzielenia konsumentowi kredytu/pożyczki na podstawie informacji zawartych w bazach danych lub zbiorze wewnętrznym danego kredytodawcy, kredytodawca jest zobowiązany do niezwłocznego przekazania konsumentowi informacji (bezpłatnie) o wynikach przeprowadzonego sprawdzenia, łącznie ze wskazaniem baz danych, w których nastąpiło sprawdzenie.

Obowiązek zbadania zdolności kredytowej przez kredytodawcę

Obowiązek sprawdzenia zdolności kredytowej jest obowiązkiem kredytodawcy i nie może być scedowany na pośrednika kredytowego. Dodatkowo ocena zdolności kredytowej wiąże się z z zakazem udzielania kredytów konsumenckich podmiotom, które takiej zdolności nie posiadają.

Podmioty oceniające zdolność kredytową ustalają zdolność kredytobiorcy do spłaty zaciągniętego zobowiązania wraz z odsetkami w terminach określonych w umowie.

Źródła oceny zdolności kredytowej

Artykuł 9 ust. 2 Ustawy o kredycie konsumenckim określa źródła, w oparciu o które kredytodawca dokonuje oceny zdolności kredytowej konsumenta: informacje uzyskane od konsumenta, informacje z odpowiednich baz danych oraz zbiory wewnętrzne kredytodawcy.

W Polsce największymi bazami danych dysponuje Biuro Informacji Kredytowej SA (BIK) oraz System Bankowy Rejestr. Natomiast biura informacji gospodarczej nie posiadają historii kredytowej konsumenta.

Zbiory wewnętrzne kredytodawcy, to zazwyczaj informacje pochodzące z zawieranych umów przez konsumenta z kredytodawcą, informacje uzyskane z baz danych.

Ocena zdolności kredytowej

Zasadniczą rolę w badaniu oceny zdolności kredytowej konsumenta, mają załączniki dołączone do wniosku kredytowego:

- zaświadczenia lub oświadczenia o wysokości miesięcznych dochodów,
- sytuacja majątkowa,
- zobowiązania kredytowe,
- stan rodzinnym.

Ustalenie, czy konsument posiada zdolność kredytową i do jakiej wysokości, zmierza głównie do zminimalizowania ryzyka związanego z niewypłacalnością kredytobiorcy. Złe wyliczenie lub brak oceny zdolności kredytowej może skutkować niebezpieczeństwem niespłacenia przez kredytobiorcę zaciągniętego zobowiązania.

Dopiero prawidłowo złożony oraz wypełniony wniosek o udzielenie kredytu jest podstawą do rozpoczęcia przez bank procedury jego weryfikacji. Brak załączników lub wymaganych dokumentów wstrzymuje rozpoczęcie weryfikacji.


Kredyt gotówkowy pożyczka gotówkowa - podstawowe różnice

Kredyt gotówkowy bankowy i pożyczka gotówkowa bankowa/pozabankowa to nie jest to samo, chociaż bardzo często zamienne są stosowane oba te terminy.

Zamierzam pożyczyć gotówkę, wziąć kredyt w banku na dwolny cel (!) lub kredyt w firmie pożyczkowej (!). Nie zastanawiamy się czy poprawnie stosujemy terminy, ponieważ w zasadzie chodzi nam o jedno: pożyczyć pieniądze. Ale czy kredyt i pożyczka znaczą to samo? Są to różne pojęcia. Czym jest zatem kredyt, a czym pożyczka?

Co to jest kredyt?

Kredyt jest umową dwustronną, w której jedną stroną takiej umowy jest bank lub SKOK, a drugą stroną kredytobiorca. Udzielanie kredytów jest czynnością bankową dosłownie (czyli może być wykonywane wyłącznie przez banki), ale... jest jedno ale: przepisy mogą dać możliwość udzielania kredytów również innemu podmiotowi (przykład SKOK-ów).

Przedmiotem kredytu są zawsze pieniądze, które bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na określony czas i jednocześnie na ustalony cel.

Kredytobiorca jest zobowiązany do wykorzystania otrzymanych środków zgodnie z warunkami umowy kredytowej, zwrotu otrzymanych środków wraz z odsetkami (zapłaty prowizji za udzielony kredyt) w terminach spłaty ustalonych umową kredytową.

Umowa kredytowa powinna mieć postać pisemną oraz zawierać określone ustawą elementy. Przede wszystkim powinny to być:

  • - strony umowy kredytowej
  • - kwota i waluta kredytu
  • - cel na który ma być przeznaczony kredyt
  • - zasady spłaty kredytu
  • - termin spłaty kredytu
  • - wysokość oprocentowania (dodatkow warunki jego zmiany
  • - sposoby zabezpieczenia należności
  • - warunki dokonywania zmian umowy
  • - warunki rozwiązania umowy

Czy na koszty kredytu składa się tylko oprocentowanie? Nie. Jest to suma wszystkich kosztów, które kredytobiorca musi ponieść z kredytem: odsetki (oprocentowanie), prowizja, marża kredytowa, ubezpieczenie, itd.

Co to jest pożyczka?

Pożyczka różni się znacznie od kredytu. Polega ona na pożyczeniu przez instytucję (może to być zatem np. bank, ale również i firma pożyczkowa) lub osobę fizyczną, pożyczkobiorcy, określonej sumy pieniędzy lub określonych przedmiotów. Przedmiot pożyczki musi należeć do pożyczkodawcy.

W przypadku pożyczek, jej podstawowe aspekty reguluje ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. W przypadku, gdy przedmiotem pożyczki są środki pieniężne, to nie jest konieczne określenie celu (tak jak to jest w przypadku kredytu), na które zostaną takie środki wydane.

Pożyczka może zostać udzielona zarówno na czas określony lub nieokreślony, odpłatnie lub nieodpłatnie (nie jest wygane naliczanie odsetek, prowizji i innych opłat, jak to ma miejsce w przypadku kredytów), nie ma wymogu zawarcia umowy pożyczki na piśmie (kodeks cywilny jednak wskazuje, że w przypadku pożyczek pieniężnych powyżej 500 zł, umowa powinna zostać sporządzona na piśmie). Pamiętajmy zatem, że tzw. "kredyty", oferowane przez firmy pożyczkowe nie są kredytami, ale jest to jedynie zabieg marketingowy.

Podstawowe różnice pomiędzy kredytem a pożyczką

Podsumowując można wyróżnić kilka podstawowych różnic pomiędzy kredytem, a pożyczką.

Regulacja prawna: 1) kredyt bankowy reguluje Prawo Bankowe, ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2012 r., poz. 1376 ze zm.); 2) pożyczka - Kodeks Cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93).

W przypadku umowy kredytowej, przedmiotem takiej umowy są wyłącznie środki pieniężne. W przypadku pożyczki mogą to być zarówno pieniądze, jak i przeddmioty (muszą być one oznaczone co do gatunku).

Pożyczkodawcą może zostać praktycznie każda osoba, która jest właścicielem pożyczanych pieniędzy lub przedmiotów (nie można pożyczyć rzeczy lub pieniędzy osoby trzecich). Kredyty natomiast udzielane są przez banki i SKOK-i ze zgromadzonych depozytów.

Pożyczka gotówkowa może być przeznaczona na dowolny cel, kredyt zostaje udzielony na konkretny cel określony w umowie. ¦rodki pieniężne postawione do dyspozycji kredytobiorcy nie są jego własnością, tak jak to ma miejsce w przypadku pożyczki. W przypadku kredytu umowa powinna być zawarta na piśmie, a w przypadku pożyczki jedynie wówczas, gdy przedmiotem umowy jest kwota powyżej 500 zł.
kredytyporownywarka.pl
kredytyporownywarka.pl
Strona korzysta z plikow cookies w celu realizacji uslug i zgodnie z Polityka Plików Cookies - Jezeli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmien ustawienia swojej przegladarki.